เทคโนโลยีพื้นฐานของ BlockChain


อย่างที่ได้กล่าวไว้ในบทความก่อนหน้านี้ว่า เทคโนโลยีพื้นฐานของบล็อกเชนนั้น ประกอบไปด้วยเทคโนโลยี 3 ชนิดที่รวมกัน คราวนี้เราจะมาลงลึกในรายละเอียดกัน ว่าแต่ละเทคโนโลยีนั้นมีการทำงานอย่างไร มาเริ่มกันที่

Identityในระบบบล็อกเชนนั้น ตัวตนของผู้ใช้งานในระบบจะไม่ถูกเปิดเผย แม้ว่าข้อมูลในการใช้ระบบจะสามารถตรวจสอบได้ แต่ตัวตนของผู้ใช้งานจะไม่เปิดเผย เพื่อเป็นการปกป้อง และรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งานด้วยกันเอง ผ่านเทคโนโลยี private key cryptography

Private key cryptography เป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูลเฉพาะของแต่ละคน ซึ่งมีการสร้าง public key หรือ private key ขึ้นมาจาก กลุ่มคำ 12 คำ ที่สุ่มขึ้นมา แล้วสร้างเป็นรหัสที่เป็นกลุ่มตัวเลขออกมาจากกลุ่มคำนั้น เมื่อนำมารวมกันแล้วจะเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะของแต่ละคน หรือก็คือเป็นเหมือนตัวตนในอิเล็กทรอนิกส์ แทนที่จะต้องตัวตนของเราจริง ๆ

ถ้าจะพูดให้เห็นภาพอย่างง่ายคือ สมมุติว่าระบบบล็อกเชน คือ

เกมๆ หนึ่ง แล้วลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเราที่ประกอบไปด้วย public key และ private key คือ avatar หรือตัวละครในเกมของเรา ที่เวลาเราไปทำอะไรในเกม คนอื่นในเกม ก็จะรู้แค่ว่าตัวละครนี้ ไปทำอะไร หรือทำอะไรมาบ้าง แต่จะไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วคนนี้คือใครนั่นเอง

เมื่อเป็นระบบที่มีลักษณะดังกล่าว ทำให้นอกจากที่จะช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของที่แท้จริงแล้ว ยังทำให้ยากต่อการแทรกแซง หรือปลอมแปลงความเป็นเจ้าของอีกด้วย

Comments are off this post!

Show Buttons
Hide Buttons