ข่าวต่างประเทศ, ข่าวสาร คริปโต

63% ของผู้บริหารยังขาดความเข้าใจในเทคโนโลยีบล็อกเชน

จากการสำรวจผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) ในเดือนธันวาคมและมกราคม ในนามของ Global Blockchain Business Council (GBBC) โดยบริษัทการวิจัยตลาดอย่าง PollRight ได้สัมภาษณ์นักลงทุนสถาบันทั้ง 71 คน รวมถึง ภาคเอกชน กองทุนป้องกันความเสี่ยงและกองทุนบำเหน็จบำนาญ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เชื่อว่า ผู้บริหารธุรกิจระดับสูงยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยร้อยละ 30%  รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงร้อยละ 7% เท่านั้นที่เข้าใจในบล็อกเชนเป็นอย่างดี

ยิ่งไปกว่านั้นร้อยละ 76% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า พวกเขาไม่รู้สึกว่าผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจขนาดใหญ่จะสนใจบล็อกเชน ร้อยละ 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าในอีก 2 ปีข้างหน้าจะมีแอพพลิเคชั่นของบล็อกเชนในการให้บริการทางการเงินและการธนาคารจะเพิ่มขึ้นมาก

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนที่แล้ว Bloomberg รายงานว่า สถาบันหลักของ Wall street กำลังชะลอแผนงานที่จะนำเงินดิจิตอลเข้ามา เนื่องจากเงินดิจิตอลสกุลหลักๆ มูลค่ายังลดลงอยู่ในช่วงนี้ และจะรอจนถึงเวลาที่ความต้องการเพิ่มสูงขึ้นก่อนจึงจะพิจารณาอีกครั้ง แต่อีกกระแสหนึ่งก็คาดว่าการใช้จ่ายทั่วโลกผ่านระบบบล็อกเชนจะเพิ่มขึ้นถึง 108% ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในปี 2019 นี้

ที่มา Cointelegraph

Show Buttons
Hide Buttons