ข่าว Bitcoin, ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลอินเดียเป็นกังวลต่อเงินดิจิทัลอาจกระทบต่อเงินรูปี

คณะรัฐบาลอินเดียที่ได้รับมอบหมายให้ร่างข้อบังคับควบคุมเงินดิจิทัลเป็นกังวลว่า สกุลเงินดิจิทัลอาจทำให้เงินรูปีสั่นคลอน หากสกุลเงินดิจิทัลถูกยอมรับว่าเป็นเงิน ความกังวลเกิดขึ้นแม้จะมีหลักฐานว่าเงินดิจิทัลไม่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางการเงินในปัจจุบัน

ส่งผลกระทบต่อเงินรูปี

คณะกรรมการรัฐบาลอินเดียที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนากรอบการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล นั้นรายงานว่า “ หมกมุ่น” อยู่กับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเงินรูปีหาก พวกสกุลเงินดิจิทัลได้รับอนุญาตให้ใช้ในการชำระเงิน สื่อ Quartz India รายงาน คณะกรรมการนำโดย Subhash Chandra Garg เลขานุการของกรมเศรษฐกิจ

Report: Indian Government Concerned Cryptocurrencies Could Undermine the Rupee

“หาก bitcoin และสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการชำระเงินแล้ว จากนั้นไม่ว่ามันจะจบลงอย่างไร ความกังวลต่อความมั่นคงของเงินตราเป็นปัญหาหลัก” สำหรับคณะกรรมการฯ สื่อยกคำพูดจากตัวแทนที่ไม่ประสงค์ออกนามจากวงการเงินดิจิทัลที่พึ่งเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวง “ผลกระทบโดยรวมต่อระบบนิเวศทางการเงินที่น่าจะยังไม่ชัดเจนและเป็นความท้าทายที่จะโน้มน้าวพวกเขาในประเด็นนี้”

“หาก bitcoin และสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการชำระเงินแล้ว จากนั้นไม่ว่ามันจะจบลงอย่างไร ความกังวลต่อความมั่นคงของเงินตราเป็นปัญหาหลัก”

คณะกรรมการฯ กำลังสรุปรายงานที่มีคำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบเงินดิจิทัลของประเทศ ตามที่รัฐบาลตอบสนองต่อการเรียกร้องสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังบอกกับรัฐสภาว่า “เป็นการยากที่จะระบุระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อให้ได้คำแนะนำที่ชัดเจน” และคณะกรรมการของ Garg บอกว่า “มีการดำเนินเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวัง”

ไม่มีภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางการเงิน

คณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Board หรือ FSB) เผยแพร่รายงานในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินของสินทรัพย์ที่ดิจิทัล FSB เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการเงินทั่วโลกแก่ G20 ซึ่งเป็นเวทีระหว่างประเทศสำหรับรัฐบาลและผู้ว่าการธนาคารกลาง สมาชิกเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินและนายธนาคารกลางจาก 24 ประเทศ รวมถึงองค์กรระดับโลก เช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

“สกุลเงินดิจิทัลจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาความมั่นคงทางการเงินโดยรวม เนื่องจากการใช้งานมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว”

Report: Indian Government Concerned Cryptocurrencies Could Undermine the Rupee

รายงานของ FSB ยืนยันว่า “จากข้อมูลที่มีอยู่ สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงทางการเงินระดับโลกในเวลานี้” อย่างไรก็ตาม ตั้งข้อสังเกตว่า “การตรวจสอบอย่างระมัดระวังเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากตลาดมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลยังคงพัฒนาต่อไป มันอาจมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินในอนาคต”

การอ้างถึงผลการตรวจสอบของ FSB นั้น ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ได้กล่าวย้ำถึงแนวโน้มและความคืบหน้าของการธนาคารในอินเดีย 2017-18 โดยรายงานว่า สกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่ภัยคุกคามในปัจจุบัน “ตลาดยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การประเมินเบื้องต้นนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น มีการใช้กันอย่างแพร่หลายหรือเชื่อมโยงกับแกนกลางของระบบการเงินที่ได้รับการควบคุม” ธนาคารกลางให้รายละเอียด “สกุลเงินดิจิทัลต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาความมั่นคงทางการเงินโดยรวมเนื่องจากมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในการใช้งาน” ธนาคารกลางสรุป

ที่มา : news.bitcoin.com

Show Buttons
Hide Buttons