ข่าว Bitcoin

ปริมาณการซื้อขาย BTC Futures ลดลงมากในปี 2019 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2018


การวิจัยดำเนินการโดย Tradeblock พบปริมาณการซื้อขายรวมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures contracts) ที่เสนอโดย Chicago Mercantile Exchange (CME) และ Chicago Board Options Exchange (CBOE) ลดลงเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายในตลาดช่วงครึ่งหลังของปี 2018

ปริมาณการซื้อขาย BTC Futures ลดลงมาก
เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2018

อย่างไรก็ตามขัดการกับโฆษณาเกินจริงจากการเปิดตัวสัญญาซื้อขาย BTC futures ของ CME และ CBOE ณ สิ้นปี 2017 ตลาดต่าง ๆ มีกิจกรรมเกิดขึ้นเบาบางทั้งใน Coinbase, Itbit, Kraken, Bitstamp และ Gemini.

อย่างไรก็ตามเนื่องจากภาวะตลาดร่วงหนักในปี 2018 ปริมาณการซื้อขายล่วงหน้าลดลงกว่า 70 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับกิจกรรมการซื้อขายของเดือนมกราคมกับปริมาณซื้อขายเฉลี่ยรายเดือนในช่วงครึ่งหลังของปี 2018

BTC Futures Volume Plummets Relative to Spot Trade Heading Into 2019

เมื่อรวมกิจกรรมการซื้อขายล่วงหน้าของ CME เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า ปริมาณการซื้อขาย BTC futures ของ CBOE และ CME พอทัดเทียมกันได้กับปริมาณการซื้อขายล่วงหน้ารวมในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2018 คู่แข่งอย่าง Coinbase, Itbit, Kraken, BItstamp และ Gemini …

ปริมาณการซื้อขายล่วงหน้าลดลง
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2018

ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายทั้งตลาด spot BTC และตลาด futures BTC ลดลงในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม พฤศจิกายนพบว่า spot market มีปริมาณการซื้อขายรายเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ในขณะที่ตลาด futures market เป็นเดือนที่อ่อนที่สุดอันดับสองของปี

ในขณะที่เดือนธันวาคมพบว่าตลาด spot market กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง กิจกรรมซื้อขายใน futures market ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งผลการดำเนินงานแย่ที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัว มีการแนะนำให้เปลี่ยนจากตลาดสารอนุพันธ์ที่นำเสนอโดย CME และ CBOE เป็นตลาดเงินดิจิทัลยอดนิยมแบบดั้งเดิม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ CME เผยแพร่รายงานระบุว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของสัญญาซื้อขาย BTC อยู่ที่ $80 ล้านเหรียญในช่วง 283 วันก่อนหน้านี้ รวมกับ CBOE มีมูลค่าการซื้อขายประมาณ $10.65 ล้านเหรียญต่อวัน แสดงให้เห็นว่าตลาด futures market ในขณะนี้ลดลงประมาณร้อยละ 4.5 ของปริมาณการซื้อขายสั้น ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่าง BTC และ USDT บน Binance

ที่มา : news.bitcoin.com

Show Buttons
Hide Buttons