ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้แต่งตั้งสมาชิกเข้าร่วมทีม Blockchain ของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ บริษัทเครือข่าย Blockchain ICON ประกาศว่า รัฐบาลกรุงโซล (Seoul Metropolitan Government) เกาหลีใต้ได้ออกจดหมายแต่งตั้งทีมบล็อกเชน (Blockchain Governance Team) เพื่อรวมเทคโนโลยี Blockchain กับการนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของรัฐบาล

ทีม Blockchain นี้ถูกก่อตั้งโดยรัฐบาล มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบผลประโยชน์ของ Blockchain ในการบริหารเมืองในหลายๆ พื้นที่ รวมถึงตรวจสอบเอกสารดิจิตอลและการชำระเงิน

ในทีมประกอบด้วยสมาชิก 100 คน มีอายุระหว่าง 21-77 ปี ซึ่งรวมถึงนักศึกษา พนักงานบริษัท นักพัฒนาและอาชีพอื่นๆ เริ่มแรก สมาชิกในทีมจะทดสอบรุ่นนำร่องของการบริการของระบบ Blockchain นี้และคาดว่าจะให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในช่วงมกราคม 2019 ถึงธันวาคม 2020

รัฐบาลกรุงโซลได้เลือก Blockchain สาธารณะของ ICON ที่จะรับประกันเรื่องการปลอมแปลง

บริษัทคาดหวังการเพิ่มขึ้นของการใช้ Blockchain สาธารณะที่นำโดยรัฐบาลและการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะแสดงตัวอย่างให้ชัดเจนว่า รัฐบาลสามารถใช้งาน Blockchain ได้อย่างไรบ้าง

J.H. Kim สมาชิกของมูลนิธิ ICON และ CEO ของ ICONLOOP

ในเดือนมกราคม ยองดึงโพ (Yeongdeungpo-gu) เขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโซล ได้ประกาศจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารโดยใช้ระบบประเมินผลแบบ Blockchain และมีแผนว่าจะขยายระบบนี้ไปในเขตอื่นๆ ทั้งหมดด้วย

และในเดือนเดียวกัน หน่วยงานจัดหายุทโธปกรณ์ของเกาหลีใต้ หรือ Defense Acquisition Program Administration (DAPA) ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันนำร่องเพื่อการพัฒนา Blockchain สำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และนอกจากนี้รัฐบาลยังวางแผนที่จะมอบเงินช่วยเหลือมากถึง 600 ล้านวอนเกาหลีใต้ (ประมาณ 530,000 ดอลลาร์) ต่อแต่ละโครงการ

ที่มา Cointelegraph
ขอบคุณรูปภาพจาก Pexels

Show Buttons
Hide Buttons