ข่าวต่างประเทศ

ใช้ Blockchain ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาทางการแพทย์

Pistoia Alliance ได้ขยายโครงการ Blockchain เพื่อให้ครอบคลุมถึงการแชร์ข้อมูล การระบุข้อมูลและความสมบูรณ์ของข้อมูล ตามที่ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์

Pistoia Alliance เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งเมื่อปี 2007 โดยมีตัวแทนจากบริษัทยาที่มีชื่อเสียง ซึ่งรวมถึง Pfizer, Novartiz และ GSK Pistoia Alliance ก่อตั้งเพื่อรวมเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการวิจัยและพัฒนา โดยโครงการใหม่นี้จะมุ่งเน้นไปที่การใช้ Blockchain เพื่อตรวจสอบข้อมูล เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและเพื่อพัฒนาการแชร์ข้อมูลระหว่างองค์กร

Pistoia Alliance ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้แก่อุตสาหกรรมการแพทย์ในเรื่องเทคโนโลยี จากการสำรวจเร็วๆ นี้พบว่า การเข้าถึงบุคลากรที่มีทักษะและความเข้าใจในเทคโนโลยีนับเป็นอุปสรรคหลักของการนำ Blockchain ไปใช้ และ 1 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น ไม่คิดว่า Blockchain จะเพิ่มมูลค่าให้มากกว่าระดับมาตรฐานได้

ส่วนใหญ่อุตสาหกรรมยังอยู่ในช่วงการหารือเรื่อง Blockchain ว่าเราต้องการก้าวไปข้างหน้าและดำเนินการสนับสนุนสมาชิกเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมและสนับสนุนการค้นพบใหม่ๆ

Steve Arlington ประธานของ Pistoia Alliance

Distributed ledger technology (DLT) ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อทำให้สามารถแชร์ข้อมูลทางการแพทย์ได้และมีความปลอดภัยมากขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน 2018 โรงพยาบาล Myongji ตั้งอยู่ในเมือง Goyang ประเทศเกาหลีใต้ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ BICube บริษัทไอทีของเกาหลี ตามเงื่อนไขของ MoU ทั้ง 2 ฝ่ายจะใช้ DLT เพื่อสร้างระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพและสร้างแพลตฟอร์ม Hybrid Cloud ที่จะรวม Cloud สาธารณะและ Cloud ส่วนตัวเข้าด้วยกัน

ในเดือนเดียวกัน รัฐบาลออสเตรียได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทวิจัยโรคมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักร Lancor Scientific ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อตรวจหาโรคและได้พัฒนาอุปกรณ์เพื่อตรวจหามะเร็งได้หลากหลายชนิดและบันทึกผลด้วยสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) บน Blockchain จะเห็นได้ว่า เราสามารถนำ Blockchain มาใช้ทางการแพทย์และเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ในอนาคตให้เกิดประโยชน์ได้

ที่มา Cointelegraph
ขอบคุณรูปภาพจาก Hitinfrastructure และ Pexels

Show Buttons
Hide Buttons