ข่าว Bitcoin, ข่าวต่างประเทศ

กองทุน ETF ยื่นจดทะเบียนต่อ SEC ครั้งใหม่ เพื่อลงทุนใน Bitcoin Futures, Bonds และ Mutual Funds


แถลงการณ์ให้มีการลงทะเบียนสำหรับกองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ที่จะลงทุนใน bitcoin futures ท่ามกลางการลงทุนแบบดั้งเดิมอื่น ๆ ได้ถูกยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) พอร์ตของกองทุนจะประกอบด้วย bitcoin futures ที่ซื้อขายในตลาด Cboe Futures Exchange และ Chicago Mercantile Exchange รวมถึงหนี้สาธารณะและกองทุนรวมตลาดเงิน

การยื่นจดทะเบียน ETF ครั้งใหม่

Reality Shares ETF Trust ได้ยื่นจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาในวันจันทร์เป็นกองทุน ETF เพื่อลงทุนใน bitcoin futures ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน โดย Reality Shares Blockforce Global Currency Strategy ETF จะเป็นกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca exchange กองทุนนี้ “ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการลงทุนในสกุลเงินทั่วโลกทั้งสกุลเงินตราและสกุลเงินเสมือน” ระบุไว้ในรายละเอียดขอยื่นจดทะเบียน

ETF Filed With SEC to Invest in Bitcoin Futures, Bonds, and Mutual Funds

ข้อเสนอ ETF ใหม่จะลงทุนในพอร์ตลงทุนประกอบด้วย “คุณภาพสูง ระยะสั้น (ไม่เกิน 18 เดือน) ตราสารหนี้ภาครัฐ” ที่ลิสต์ในตลาดซื้อขายของสหรัฐฯ ทั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ยูโร ปอนด์ อังกฤษ เยน ญี่ปุ่น และฟรังก์สวิส จากข้อมูลในเอกสารยื่นจดทะเบียน บริษัทจะลงทุนใน “สัญญาซื้อขาย bitcoin futures ตามระยะเวลาที่กำหนดที่มีการซื้อขายในตลาดสหรัฐที่กระจายความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคา bitcoin” และรวมถึง “กองทุนรวมตลาดเงิน และหรือรายการอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากัน”

การลงทุนใน Bitcoin Futures

คำแถลงการณ์ยื่นจดทะเบียนของกองทุน Reality Shares Blockforce Global Currency Strategy ETF ให้รายละเอียดว่า

กองทุนมีแผนที่จะลงทุนใน bitcoin Futures ที่มีการซื้อขายในตลาด Cboe Futures Exchange Llc …และหรือในตลาด Chicago Mercantile Exchange (CME) แต่อาจลงทุนใน bitcoin futures ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

นอกจากนี้กองทุนคาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก bitcoin futures เนื่องจากมีการลงทุนสูงถึง 25% ของสินทรัพย์ทั้งหมดในบริษัทย่อยที่เกาะเคย์แมน การยื่นอธิบายว่าที่ปรึกษาการลงทุนให้กับกองทุน เอกสารยื่นจดทะเบียนระบุว่าที่ปรึกษาการลงทุน “จะพยายามจำกัดการลงทุนของบริษัทย่อยใน Bitcoin Futures ดังนั้นผลกระทบโดยรวมของกองทุน Bitcoin Futures จะจำกัด อยู่ที่ 15% ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในช่วงเวลาของการลงทุน”

ETF Filed With SEC to Invest in Bitcoin Futures, Bonds, and Mutual Funds

กองทุน ETF ด้านบล็อกเชน

Reality Shares มีกองทุน ETF ด้านบล็อกชน 2 กองทุน ที่สร้างขึ้นจากความร่วมมือกับ Nasdaq ได้แก่ Reality Shares Nasdaq Nexgen Economy ETF (BLCN) และ the Reality Shares Nasdaq Blockchain China Index (BCNA).

มีการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม ปีที่แล้ว และแสวงหาการเติบโตระยะยาวโดยติดตามผลตอบแทนการลงทุนในดัชนี Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy Index หลังถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนปีที่แล้วและแสวงหาการเติบโตระยะยาวโดยติดตามผลตอบแทนการลงทุนในดัชนี Reality Shares Nasdaq Blockchain China Index ประกอบด้วยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่

ที่มา : news.bitcoin.com

Show Buttons
Hide Buttons