ข่าวต่างประเทศ

สเปนให้เงิน $13 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี, อุตสาหกรรม 4.0 รวมถึง Blockchain

รัฐบาลเมืองอารากอนของสเปนได้จัดสรรเงิน 12 ล้านยูโร (13 ล้านดอลลาร์) สำหรับการพัฒนา “อุตสาหกรรม 4.0” ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี Blockchain, ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) และเทคโนโลยีใหม่ๆ

เงินดังกล่าวเป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่วางแผนไว้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาภูมิภาคยุโรป (European Regional Development Fund – ERDF) ภายใต้โปรแกรมการปฏิบัติงานของอารากอนสำหรับปี 2014 – 2020 เงินบริจาคจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม โครงการให้คำปรึกษา ตลอดจนการวิเคราะห์และวางแผนโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการรวมถึงการศึกษาและส่งเสริมแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โครงการดังกล่าวมีแผนที่จะดึงดูดตัวแทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงศูนย์วิจัยและบริษัทเทคโนโลยี เพื่อนำเทคโนโลยีนั้นมาปรับใช้กับอุตสาหกรรม

โปรแกรมดังกล่าวออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยนำระบบดิจิตอลไปใช้ในกระบวนการและผลิตภัณฑ์ รวมถึงช่วยให้บริษัทเทคโนโลยีสามารถพัฒนาการวิจัยและการพัฒนา (R&D) เพื่อส่งเสริมความทันสมัยในอุตสาหกรรม

ในเดือนมกราคม ท่าเรืออ่าวอัลเจกีราส (Port Authority of the Bay of Algeciras – APBA) ในสเปน ได้ลงนามข้อตกลงภายใต้ความร่วมมือกับ IBM บนแพลตฟอร์ม Blockchain การขนส่ง “Tradelens”  แพลตฟอร์มจะอนุญาตให้ APBA สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


ท่าเรืออ่าวอัลเจกีราส (Port Authority of the Bay of Algeciras – APBA)
รูปภาพจาก Apba

ในเดือนเดียวกัน บริษัท Repsol รายงานความสำเร็จของการทดสอบ Blockchain เพื่อพัฒนาคุณภาพของการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การใช้ Blockchain จะช่วยให้ Repsol สามารถประหยัดได้ถึง 400,000 ยูโร (450,000 ดอลลาร์) ต่อปีจากการลดจำนวนความผิดพลาดลง

ที่มา Cointelegraph

Show Buttons
Hide Buttons