ข่าวต่างประเทศ

รัฐควิเบกกำหนดให้สัญญาการขุดคริปโตเป็น ‘หลักทรัพย์’


Financial Markets Authority of Quebec (AMF) องค์กรกำกับดูแลทางด้านการเงินแห่งรัฐควิเบก กำหนดว่าสัญญาการทำเหมืองขุดเงินดิจิทัล (cryptocurrency mining contracts) เป็นหลักทรัพย์ ตกอยู่ภายใต้กฎที่มีอยู่ หน่วยงานกำกับดูแลของแคนาดาได้ประกาศเกี่ยวกับคำขอที่นักลงทุนในบริษัทขุดคริปโตติดต่อ AMF เกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ครอบคลุมถึง The Daily Hodl รายงาน

จากสื่อตีพิมพ์ Technologies Crypto Inc. รายงานว่าได้รับเงิน $300,000 จากนักลงทุน พวกเขาคาดหวังว่าเงินของพวกเขาจะใช้ในการขุดเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตามนักลงทุนจำนวนมากไม่สามารถติดต่อบริษัท ได้ชั่วขณะหนึ่ง Jean-François Fortin เจ้าหน้าที่ AMF ให้ความเห็นว่า

ด้วยการตัดสินใจครั้งนี้ ศาลปกครองทางการเงินได้มีคำวินิจฉัยเป็นครั้งแรกว่า ข้อเสนอการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการขุดเงินดิจิทัล อาจเป็นสัญญาการลงทุนเช่นเดียวกับ หลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายหุ้นสู่สาธารณะ

Jean-François Fortin

ในเดือนกุมภาพันธ์ AMF ขอให้ศาลออกหมายศาลแช่แข็งบริษัท Technologies Crypto Inc. บริษัทควรปลดการควบคุมอุปกรณ์การทำเหมืองออกและยุติกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หน่วยงานกำกับดูแลยังเชิญนักลงทุนที่ต้องติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและขอความช่วยเหลือ

ที่มา : news.bitcoin.com

Show Buttons
Hide Buttons