ข่าวในประเทศ

สนช. ไทย ไฟเขียวอนุญาตให้เทรดและออกหลักทรัพย์ด้านบล็อกเชนในประเทศได้


รัฐบาลไทยกำลังเคลื่อนไหวเพื่ออนุญาตให้มีการออกและซื้อขายหลักทรัพย์ด้านบล็อกเชนในประเทศ

จากบางกอกโพสต์รายงานเมื่อวันศุกร์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติของประเทศไทยได้อนุมัติการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกกฎหมายให้สามารถออกหลักทรัพย์โทเคน เช่น หุ้นและพันธบัตร ได้

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) จึงได้แก้ไขพระราชบัญญัตินี้ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ในปลายปีนี้ ก.ล.ต. จะรายงานรายละเอียดถึงแนวทางและกฎสำหรับโทเคนและหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวในบทความว่าความพยายามของฝ่ายนิติบัญญัติจะเป็นแนวทางในการพัฒนาแพลตฟอร์มการแปลงสินทรัพย์เป็นดิจิทัล (tokenisation platform) ในอนาคตและจะช่วยพัฒนาระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล

การแก้ไขจะอนุญาตให้ธุรกิจได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และโทเคนดิจิทัล ก่อนหน้านี้ธุรกิจนี้ถูกจำกัดอยู่ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บางกอกโพสต์กล่าว

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยได้รับการควบคุมภายใต้ พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

ไม่ว่าจะเป็นการเสนอ security token offering จะถูกควบคุมภายใต้พระราชกฤษฎีกาหรือกฎหมายหลักทรัพย์จะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. “จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสิทธิ์และภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับโทเคนนั้น ๆ” นายปริย เตชะมวลไววิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรของสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวในรายงานของวันศุกร์

กระทรวงการคลังออกใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว โดยออกใบอนุญาตแก่บริษัทคริปโต 4 แห่งและปฏิเสธอีก 4 แห่งในเดือนมกราคม ตลาดหลักทรัพย์กำลังวางแผนที่จะขอใบอนุญาตจากกระทรวงเพื่อดำเนินการแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ในเดือนเดียวกัน

ที่มา : coindesk.com

Show Buttons
Hide Buttons