ข่าวต่างประเทศ

Facebook กำลังเฟ้นหาพนักงานด้านบล็อกเชน


หน้าเว็บไซต์รับสมัครงานของ Facebook เปิดรับสมัครงานด้านเทคโนโลยีหลากหลายสาขาจำนวน 20 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารเทคโนโลยี (technology communications director) นักตรวจสอบภัยคุกคาม (threat investigator) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientist) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สองคนและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ (product managers & product designer) ผู้จัดการกลยุทธ์สร้างแบรนด์และการตลาด (brand strategy & marketing managers) ผู้จัดจัดการสื่อและเว็บชุมชนออนไลน์ (community, media and web manager) วิศวกร นักวิจัยด้าน UX และตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Facebook กำลังเฟ้นหาพนักงานด้านบล็อกเชน

ตำแหน่งที่ผิดปกติที่สุดเกี่ยวข้องนั่นคือ พันธมิตรกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยระดับโลก (global security strategic partner) “จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและเป็นพันธมิตรทางความคิดระหว่าง Global Security และพันธมิตรธุรกิจที่สำคัญ ในกรณีนี้คือ องค์กรด้านบล็อกเชนของ Facebook”

รายละเอียดของงาน ไม่เปิดเผยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในอนคตมากนัก แต่บอกนัยถึงเป้าหมายที่ท้าทาย

“เป้าหมายสูงสุดของเราก็คือ ช่วยให้ผู้คนนับพันล้านสามารถเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาไม่เคยมีในปัจจุบัน สิ่งต่าง ๆ เป็นได้ อาทิ การดูแลสุขภาพ บริการทางการเงินที่เท่าเทียม การบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการใหม่หรือแนวทางการแบ่งปันข้อมูล”

ที่มา : coindesk.com

Show Buttons
Hide Buttons