ข่าวต่างประเทศ, ทั่วไป

รัฐโคโลราโดออกกฎหมายโทเคนดิจิทัล (Digital Token Act) ที่เป็นมิตรกับคริปโท


ผู้ว่าการรัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในกฎหมายโทเคนดิจิทัล (Digital Token Act) ที่เป็นมิตรกับคริปโท กฎหมายตราขึ้นในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เป็นมิตรต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลให้เกิดขึ้นในรัฐโคโลราโด

กฎหมายนี้ เปิดโอกาสต่อคริปโทเคอร์เรนซีโดยยกเว้นจากกฎหมายหลักทรัพย์บางข้อของรัฐ ทำให้ธุรกิจใหม่ไม่ติดขัดอันเนื่องจากกฎข้อบังคับเก่าที่ล้าสมัย

มีการอธิบายเหตุผลในการยกเว้นกฎบางข้อ ในเอกสารระบุเอาไว้ว่ารัฐโคโลราโดเป็นฮับทางธุรกิจและผู้ประกอบการต้องการใช้ “ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจของพวกเขา ค่าใช้จ่ายและการขึ้นทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจในรัฐโคโลราโดที่ต้องการเพิ่มทุนและสร้างแพลตฟอร์ใหม่ภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล

กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจาก 90 วัน หลังจากมีการพิจารณาขั้นสุดท้ายจากสภานิติบัญญัติแห่งรัฐโคโลราโด คาดว่าสภานิติบัญญัติจะพิจารณาในวันที่ 2 สิงหาคม 2019

ที่มา : news.bitcoin.com

Show Buttons
Hide Buttons