บล็อกเชน (Blockchain)

รัฐโคโลราโดตั้งทีมที่ปรึกษาสำรวจบล็อกเชนเพื่อประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร


สมาชิกสภานิติบัญญัติรัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาบทบาทของเทคโนโลยีบล็อกเชนในอุตสาหกรรมการเกษตร

สมาชิกสภาผู้แทนและวุฒิสมาชิกสี่คนของรัฐได้ร่วมกันยื่นร่างกฎหมาย house bill 1247 เมื่อวันศุกร์ เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการเกษตรตั้งกลุ่มที่ปรึกษา เพื่อศึกษาการใช้งานศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนในการดำเนินงานด้านการเกษตร

สมาชิกสภานำเสนอกรณีศึกษาการใช้งานบล็อกเชนหลายเรื่อง ได้แก่ การปรับปรุงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ย้อนกลับ “จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร” การควบคุมสินค้าคงคลัง และการติดตามสภาพในแปลง เช่น สภาพอากาศ และคุณภาพดิน

สมาชิกสภานิติบัญญัติรัฐโคโลราโดสำรวจบล็อกเชนใช้ในทางด้านการเกษตร

การบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตและขนส่ง การตรวจสอบข้อมูลและรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ การติดตามและสั่งซื้อทรัพยากรเช่น ปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ ทั้งหมดนั้นใช้บล็อกเชน รวมถึงยังสามารถใช้กรณีศึกษาจากด้านอื่น ๆ ร่วมในการศึกษาของกลุ่มที่ปรึกษาได้

ตามที่สมาชิกสภายื่นเสนอไปนั้น กลุ่มที่ปรึกษาจะต้องรายงานกลับไปยังสภาโดยมีข้อมูลการสำรวจพบและให้คำแนะนำด้านกฎหมายภายในวันที่ 15 มกราคม 2020

ที่มา : coindesk.com

Show Buttons
Hide Buttons