บล็อกเชน (Blockchain)

Iota และ Evrythng บริษัทด้าน IoT ร่วมมือกันเสริมสร้างความโปร่งใสในห่วงโซอุปาทานของสินค้าอุปโภคบริโภค


Iota และ Evrythng บริษัทด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ได้ประกาศความร่วมมือบูรณาการและนำเอาเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภท (distributed ledger) และ IoT มาใช้งาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในห่วงโซอุปาทานของสินค้าอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้น ข่าวประกาศออกมาเมื่อวันที่ 17 เมษายน

จากข่าวที่ประกาศออกมา Evrythng มุ่งเน้นนำเทคโนโลยี IoT และ DLT มาใช้งานเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถโต้ตอบและติดตามสินค้าได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสแก่ทั้งผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานและผู้บริโภคให้มากกว่าเดิม

รายงานความร่วมมือดังกล่าวจะเห็นได้ว่า Blockchain Integration Hub ของ Evrythng จะบูรณาการเข้ากันได้ดีกับโปรโทคอลบัญชีแยกประเภทของ Iota ที่เรียกว่า Tangle

Iota และ Evrythng บริษัทด้าน IoT ร่วมมือกันเสริมสร้างความโปร่งใสในห่วงโซอุปาทานของสินค้าอุปโภคบริโภค

Tangle นั้นแตกต่างจากบล็อกเชน โดยที่มันไม่ได้ใช้ “บล็อก” หรือการขุด แต่สร้างขึ้นบน acyclic graph (DAG) ซึ่งเป็นระบบสั่งทอพอโลยี (topologically ordered system) ซึ่งธุรกรรมประเภทต่าง ๆ สามารถทำงานบนเครือข่ายที่ต่างกันในเครือข่ายพร้อมกันได้

บริษัทคู่ค้าทั้งสองเน้นย้ำถึงการขาดความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือที่รุมเร้าระบบห่วงโซ่อุปทานในสินค้าอุปโภคบริโภคในปัจจุบัน เนื่องจากมีการไว้วางใจตัวกลางจากส่วนกลางที่อาจละเว้นหรือแก้ไขข้อมูลเกี่ยวการจัดหาและที่มาของผลิตภัณฑ์ได้

การบูรณาการเข้ากับ Blockchain Integration Hub ของ Evrythng ความร่วมมือจะช่วยยกระดับความน่าเชื่อต่อ Iota รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์อนุญาตและแบบกระจายศูนย์ และโครงสร้างการทำธุรกรรมขนาดเล็กแบบฟรีค่าธรรมเนียมนั้นมีความท้าทายมาก

Iota และ Evrythng บริษัทด้าน IoT ร่วมมือกันเสริมสร้างความโปร่งใสในห่วงโซอุปาทานของสินค้าอุปโภคบริโภค

Dominique Guinard ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO ของ Evrythng ได้กล่าวว่า ความร่วมมือของ Iota และโปรโตคอลที่มุ่งเน้น IoT ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์อนุญาต จะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกขนาดได้

บล็อกโพสต์ที่เผยแพร่โดย Iota เมื่อวันที่ 17 เมษายน ได้สรุปแนวทางความร่วมมือที่ทั้งสองบริษัทต้องการ โดยข้อมูลจะถูกรวบรวมและแนบกับข้อมูลดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ ถูกแฮชเข้าด้วยกันและเก็บไว้ใน Tangle ของ Iota โพสต์เน้นย้ำว่าลูกค้าสามารถสแกนผลิตภัณฑ์ดิจิทัลด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

ตามที่ Cointelegraph เคยรายงานไปก่อนหน้านี้ว่า Iota ได้ขอความร่วมมือใช้งานโพรโทคอล Tangle ผ่านแอพพลิเคชั่น IoT ที่หลากหลาย ได้แก่ เมืองอัจฉริยะ สมาร์ทกริดพลังงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และข้อเสนอภาคพลังงานแห่งชาติ อีกด้วย

ที่มา : cointelegraph.com

Show Buttons
Hide Buttons