ข่าวต่างประเทศ

บาห์เรนกลายเป็นประเทศที่เป็นมิตรต่อคริปโทมากขึ้นได้อย่างไร?


ประเทศบาห์เรนกลายเป็นมิตรกับคริปโทมากขึ้น เนื่องจากบริษัทครึ่งหนึ่งที่ได้รับการอนุมัติภายใต้กรอบ regulatory sandbox ของประเทศกำลังดำเนินการเป็นตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (crypto exchange) หรือไม่ก็เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (crypto business) รวมถึงมีการให้บริการ ATM อีกด้วย ขณะนี้มี 30 บริษัทที่ได้รับการอนุมัติภายใต้กฎเกณฑ์ regulatory sandbox ควบคุมโดยธนาคารกลางของประเทศ


Regulatory Sandbox

ขณะนี้บริษัทสามสิบแห่งที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางแห่งบาห์เรน (CBB) ภายใต้กรอบ regulatory sandbox นั้น ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ให้บริการธุรกิจคริปโท เช่น ตลาดซื้อขาย (exchange) เป็นต้น

สี่บริษัทได้รับอนุมัติในปีนี้ และจำนวนสามบริษัทในนั้น (AT Payments Llc, Zpx Pte Ltd., และ Bitcove Bahrain) เป็นผู้ประกอบการธุรกิจคริปโท นอกจากนี้ รายงานของธนาคารกลางประจำปี 2018 ได้เผยแพร่ในสัปดาห์ที่แล้วว่า 26 บริษัทได้รับอนุมัติในช่วงออก regulatory sandbox และในปลายปีที่แล้ว

บาห์เรนกลายเป็นประเทศที่เป็นมิตรต่อคริปโทมากขึ้นได้อย่างไร?
ปัจจุบัน หลายบริษัทได้รับอนุมัติภายใต้กรอบ regulatory sandbox ของบาห์เรน ที่มา : CBB

จากรายงานของ CBB จนถึงสิ้นปี 2018 บริษัท 35% ที่ได้รับอนุมัติภายใต้กรอบ regulatory sandbox นั้นเป็นตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (crypto exchanges) และอีก 11% ที่เหลือเป็นผู้ประกอบการธุรกิจคริปโท เช่น ให้บริการ ATM และออกโทเคน เมื่อรวมอีกสามบริษทที่ได้รับอนุมัติในปีนี้เข้าไปด้วย ทำให้บริษัทด้านคริปโทที่เข้าร่วมโครงการ regulatory sandbox มีมากถึง 50% ของบริษัททั้งหมด

บาห์เรนกลายเป็นประเทศที่เป็นมิตรต่อคริปโทมากขึ้นได้อย่างไร?
บริษัทต่าง ๆ ภายใต้กรอบ regulatory sandbox ของบาห์เรน เมื่อปลายปี 2018 ที่มา : CBB

กรอบ regulatory sandbox ของบาห์เรนช่วยให้บริษัท “สามารถทดสอบโซลูชันนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับฟินเทคหรือภาคการเงินโดยทั่วไป” CBB ให้รายละเอียด พบว่า sandbox ใช้เวลานานถึง 9 เดือน และขยายเพิ่มอีก 3 เดือน ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วธนาคารกลางประกาศว่า Tarabut Gateway บริษัทในเครือของ Almoayed Technologies ได้กลายเป็น “บริษัทแรกที่ประสบความสำเร็จในขั้นตอนการทำ sandbox ตามกฎระเบียบ และได้รับการยืนยันในหลักการของ CBB ภายใต้กรอบการกำกับการธนาคารแบบเปิด”

บาห์เรนกลายเป็นประเทศที่เป็นมิตรต่อคริปโทมากขึ้นได้อย่างไร?

บาห์เรนพยายามดึงดูดธุรกิจให้เข้าสู่สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อคริปโท ในเดือนมีนาคม news.Bitcoin.com เคยรายงานว่าคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของบาห์เรน (Bahrain Economic Development Board) ได้เชิญบริษัทจากอินเดียให้นำเสนอโอกาสข้อดีที่ประเทศจะได้รับประโยชน์ ขณะที่ธนาคารกลางอินเดียเพิ่งออกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับโครงการ regulatory sandbox แต่ไม่ได้รวมบริษัทด้านคริปโทเข้าไปด้วย

การกำกับดูแลคริปโทของบาห์เรน

ธนาคารกลางออกแนวทางหลักเกณฑ์การกำกับดูแล “ผู้ประกอบการธุรกิจแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิตอล” โดยตรง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมปีที่แล้ว จัดเตรียม “กรอบการกำกับดูแลในการออกใบอนุญาตและการกำกับดูแลธุรกิจบริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะตกอยู่ภายใต้ CBB Rulebook Volume 6” ธนาคารอธิบาย กฎข้อบังคับใช้ขั้นสุดท้ายสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์

บาห์เรนกลายเป็นประเทศที่เป็นมิตรต่อคริปโทมากขึ้นได้อย่างไร?

“ข้อบังคับใช้ของ CBB เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบในการออกใบอนุญาต การกำกับดูแล เงินทุนขั้นต่ำ สภาพแวดล้อมควบคุม การจัดการความเสี่ยง ระเบียบว่าด้วย AML/CFT มาตรฐานของการดำเนินธุรกิจ ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ การรายงาน และความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” CBB อธิบาย “มาตรการเหล่านั้นยังครอบคลุมถึงมาตรการการกำกับดูแลและมาตรการบังคับใช้ ได้แก่ สิ่งต่าง ๆ ที่ให้ดำเนินงานโดยแพลตฟอร์มในฐานะ ผู้ดำเนินการหลัก ตัวแทน ผู้จัดการพอร์ตลงทุน ที่ปรึกษา และผู้ให้บริการฝากสินทรัพย์ภายใน หรือจากราชอณาจักรบาห์เรน” ธนาคารกลางยังชี้แจ้งอีกว่า

สำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (crypto-asset exchanges) จาก CBB กรอบการกำกับดูแลยังมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจับคู่คำสั่งซื้อขาย ทั้งก่อนและหลังการซื้อขายต้องมีความโปร่งใส มีมาตรการหลีกเลี่ยงการแทรกแซงตลาด (market manipulation) การละเมิดตลาด (market abuse) และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflicts of interest) อีกด้วย

ธนาคารกลางแห่งบาห์เรน

ที่มา : news.bitcoin.com/

Show Buttons
Hide Buttons