ข่าวต่างประเทศ, บล็อกเชน (Blockchain)

ผู้นำค้าปลีกชั้นแนวหน้าของโลก 20% จะใช้บล็อกเชนอย่างแน่นอน ภายในปี 2025


ผู้นำค้าปลีกชั้นนำ 10 อันแรกของโลก จำนวน 20% จะใช้บล็อกเชนภายในปี 2025 จากข้อมูลบริษัทวิจัย Gartner Inc ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน

Gartner บอกว่า ข้อดีหลัก ๆ ของบล็อกเชนสำหรับร้านค้าปลีกก็คือ ช่วยให้มีความโปร่งใสเกิดขึ้นสูงมาก

สำหรับผู้ค้าปลีกนั้น พวกเขาสามารถใช้บล็อกเชนเป็นแนวทางสื่อสารข้อมูลที่น่าเชื่อถือแก่ลูกค้าและผู้ค้าปลีกรายย่อยได้ Gartner เคลมว่าบล็อกเชน “ดูเหมือนว่าจะเป็นเทคโนโลยีในอุดมคติ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และสามารถมองเห็นห่วงโซ่อาหารทั้งหมด”

Gartner กล่าวว่ายอดขายค้าปลีกเพิ่มขึ้นทั่วโลก และผู้บริโภครู้แหล่งที่มาของอาหารและความสดใหม่มากขึ้น  รวมถึงผู้ให้บริการมีความตระหนักต่อความยั่งยืน

ผู้ค้าปลีกรายย่อยจะมีวิสัยทัศน์และสามารถรับรองผลิตภัณฑ์ของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเอาชนะใจลูกค้าในด้านความน่าเชื่อถือและความจงรักภักดีต่อสินค้า

Gartner

Gartner ยังชี้ประเด็นถึงความเป็นไปได้ของผู้ค้าปลีกรายย่อยในการใช้ข้อมูลภายใน โดยใช้ข้อมูลจากการรวมรวมมาจากแพลตฟอร์มบล็อกเชนเพื่อระบุที่มาของสินค้าที่เรียกคืนได้อย่างรวดเร็ว

Joanne Joliet ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ของ Gartner กล่าวว่าผู้บริโภคจะ “เป็นผู้นำในการพัฒนาบล็อกเชน

บริษัทหลายแห่งกำลังใช้งานบล็อกเชนเพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร Gartner อ้างถึง Walmart, Unilever และ Nestlé ต่างใช้บล็อกเชนในระบบติดตาม “store-to-farm” จากร้านค้าสู่ฟาร์ม ในขณะที่สองรายหลังกำลังใช้ข้อมูลเพื่อติดตามการปนเปื้อของอาหารอีกด้วย

ที่มา : cointelegraph.com

Show Buttons
Hide Buttons