บล็อกเชน (Blockchain)

ธนาคารกว่า 50 แห่ง ร่วมทดสอบแอพทางการเงินด้วยบล็อกเชน Corda ของ R3


ธนาคาร ABN Amro, Standard Chartered, ING รวมถึงธนาคารและบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 50 แห่ง เข้าร่วมทดสอบแอพพลิเคชั่นทางการเงินที่เรียกว่า Voltron

แพลตฟอร์มอุตสาหกรรมแบบเปิดที่ก่อตั้งขึ้นโดยสมาชิกธนาคารผู้ก่อตั้ง 8 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางการเงิน และจัดทำเลตเตอร์ออฟเครดิตให้มีความสะดวกส่งเงินได้รวดเร็วขึ้นและแก้ปัญหาความผิดพลาดอย่างเด็ดขาด รวมถึงดำาเนินการปรับปรุงระบบคัดกรองให้ดีขึ้น

ธนาคารกว่า 50 แห่ง ร่วมทดสอบแอพทางการเงินด้วยบล็อกเชน Corda Blockchain ของ R3

การทำสอบนั้น มีบริษัทจาก 27 ประเทศร่วมทดสอบใช้งาน Voltron ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย R3 โดยใช้แพลตฟอร์ม Corda เพื่อจำลองการทำธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิต กระบวนการแบบเดิมนั้นจะใช้กระดาษและใช้เวลานานมาก ส่วน Voltron สามารถประมวลผลธุรกรรม “ภายใน 24 ชั่วโมง” เมื่อเทียบกับ 5-10 วัน ตามวิธีดั้งเดิม

การทดสอบได้ใช้งานบนแพลตฟอร์มคลาวด์ Azure ของ Microsoft จากความร่วมมือระหว่าง Bain, CryptoBLK และ R3

R3 กล่าวว่าผู้เข้าร่วมการทดลองร้อยละ 96 สรุปว่า Voltron จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทางการเงินได้ดีขึ้นและยังลดต้นทุนอีกด้วย

ธนาคารกว่า 50 แห่ง ร่วมทดสอบแอพทางการเงินด้วยบล็อกเชน Corda Blockchain ของ R3

Denis Dodon หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมจาก Alfa Bank หนึ่งในสมาชิกที่เข้าร่วมกล่าวว่า

ทุกอย่างดำเนินการบนอินเทอร์เฟสเดียวกัน สามารถเชื่อมต่อกับทุกขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจะถูกแบ่งปันทันที ทุกสิ่งที่มีนัยสำคัญช่วยเร่งการทำธุรกรรม ปรับทำงานให้เหมาะสมกับเอกสารต่าง ๆ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีหากมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น

Denis Dodon

แพลตฟอร์ม R3 ที่เพิ่มเข้ามานั้น “เร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ น่าเชื่อถือกว่า และคุ้มค่ากว่า” ขจัดขั้นตอนการทำงานที่ใช้เวลานานมากเกินไป โดยจัดทำ “บันทึกการซื้อขายเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลง” นอกจากมีประโยชน์มากขึ้นแล้ว ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการฉ้อโกงอีกด้วย

David E. Rutter ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร R3 กล่าวว่าการตอบรับจากธนาคารและบริษัทเอกชนเข้าร่วมทดสอบครั้งนี้นั้นสามารถ “คาดการณ์ได้ว่าอนาคตของการเงินของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างไร”

ผู้เข้าร่วมทดสอบรายอื่น ๆ ได้แก่ Societe Generale, CommerzBank, Commercial Bank of Qatar, MUFG, Natixis, National Bank of Egypt และ Saudi British Bank.

ที่มา : coindesk.com

Show Buttons
Hide Buttons