ข่าวต่างประเทศ

ธนาคารกลางยุโรป ถกประเด็นข้อดีของการออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC)


ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank, ECB) เน้นย้ำถึงข้อดีของการออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ขณะที่ระมัดระวังถึงคำแถลงการณ์ที่เผยแพร่โดยธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ (International Settlements, BIS) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม

Vitas Vasiliauskas ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งลิทัวเนียและสมาชิกสภาปกครองของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมคณะกรรมการ Reinventing Bretton Woods Committee conference  ในหัวข้อ “Managing the Soft Landing of the Global Economy” ในวันที่ 12 เมษายน Vasiliauskas ได้พิจารณาว่า CBDC ควรออกแบบเป็น wholesale หรือ retail หรือทั้งสองรูปแบบก็ได้

ธนาคารกลางยุโรป ถกประเด็นข้อดีของการออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC)

Vasiliauskas เน้นย้ำว่าควรทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน หมายถึงใช้ในการชำระเงิน และเก็บมูลค่าของเงินใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการ (Stored Value) สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของเงินธนาคารกลาง แต่ไม่ใช่บัญชีสำรองทั่วไปหรือสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนตัว ในการออก CBDC แบบ Retail นั้น เป็นรูปแบบที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ ขณะที่แบบ Wholesale เปิดให้สถาบันใช้งานเท่านั้น

ท่ามกลางข้อดีของการออก CBDC นั้น Vasiliauskas อ้างว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระเงินและมีความปลอดภัยสูง และลดความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องของคู่สัญญา ส่วน CBDC รูปแบบ retail ที่มีดอกเบี้ยอาจปรับปรุงผ่านทางนโยบายทางการเงินได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งผ่านนโยบายดอกเบี้ยเงินฝากหรือสินเชื่อได้ อย่างไรก็ตาม Vasiliauskas เตือนว่า

จำนวนเงินสดหมุนเวียนในบางประเทศอาจลดลง อาจจะมาถึงสักวันหนึ่งแม้ว่าจะดูห่างไกล ทุกคนจะมีบัญชีกับองค์กรเอกชนสำหรับใช้ในการใช้จ่ายเงินทั้งหมด น่าเสียดาย สิ่งนี้อาจจะนำไปสู่การกระจุกตัวของบริการการเงินในระดับสูง (financial exclusion)

CBDC รูปแบบ retail อาจจะทำให้มั่นใจได้ว่าประชาชนสามารถเข้าถึงเงินของธนาคารกลางได้อย่างต่อเนื่อง Vasiliauskas กล่าว และท้ายที่สุดก็อาจส่งผลเชิงบวกต่อเสถียรภาพทางการเงิน ในระหว่างนี้ประเด็นสำคัญที่ธนาคารกลางควรทำได้แก่ มาตรฐานในการต่อต้านการฟอกเงิน และแนวทางที่สามารถใช้งานที่ไม่ระบุตัวตนของ CBDC

ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม ECB ได้ออกรายงานเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสกุลเงินดิจิทัลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน โดยระบุว่าผลกระทบดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก คริปโทเคอร์เรนซีเป็นตัวแทนเงินสดและเงินฝากที่น่าเชื่อถือ ขณะที่ปัจจุบันยังไม่สามารถทำหน้าเป็นเงินได้อย่างเต็มรูปแบบ

ที่มา : cointelegraph.com

Show Buttons
Hide Buttons