ข่าวต่างประเทศ

สถาบันคลังสมอง (Think Tank) แนะนำให้ธนาคารกลางสวิสออกโทเคน Swiss Franc Token และให้นำเทคโนโลยี DLT มาใช้งานเต็มรูปแบบ


ธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ควรทำงานกับผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาโทเคน Swiss franc token ตามที่สถาบันคลังสมอง Avenir Suisse รายงานเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน

Avenir Suisse เป็นสถาบันคลังสมอง (think tank) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเอกชน โดยมีงบรายงานประจำปี 5 ล้านฟรังก์สวิส ($5 ล้านดอลลาร์)

แม้ว่าเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภท (DLT) มีศักยภาพในการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมทางการเงินของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการค้าระหว่างประเทศ (trade finance) การจัดการทรัพย์สิน และตลาดทุน แต่นักวิจัยยืนยันว่าการถกเถียงประเด็นเกี่ยวกับดิจิทัลนั้นมุ่งเน้นความเสี่ยงมากเกินไป

สถาบันคลังสมอง (Think Tank) แนะนำให้ธนาคารกลางสวิสออกโทเคน Swiss Franc Token และให้นำเทคโนโลยี DLT มาใช้งานเต็มรูปแบบ

รายงานของ Avenir Suisse อ้างว่าหากสวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการซื้อขายโทเคนหลักทรัพย์ (tokenized securities) ตลาดทุนที่ค่อนข้างเล็กก็จะขยายตัวและสามารถดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเคลมอีกว่าผู้จัดการความมั่งคั่ง (wealth manager) จะมีโอกาส “ได้รับประโยชน์จากลูกค้าและโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ”

การเรียกร้องไปยังศูนย์กลางทางการเงินของชาติ ผู้เขียนรายงานยังกล่าวอีกว่า

งานโครงสร้างพื้นฐานพร้อมแล้วในสวิตเซอร์แลนด์ ทว่าเวลาของผู้บุกเบิกทางสิ้นสุดลงแล้ว ปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์ต้องพัฒนา DLT ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง โดยแปรเปลี่ยนจาก ‘Crypto Valley’ ที่กล่าวขานกัน เป็นประเทศชาติแห่ง DLT อย่างเต็มรูปแบบ

ส่วนคำแนะนำอื่น ๆ จากรายงานของ Avenir Suisse ได้แก่ “การสร้างความสมดุลระหว่างความเชื่อมั่นทางกฎหมายและการกำกับดูแลแบบลีน (lean regulation)” และปรับใช้กฎหมายให้เข้ากับ DLT โดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ตลาดจ้างงานสวิตเซอร์แลนด์เปิดกว้างแก่แรงงานต่างชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้มากที่สุด

ตั้งแต่ต้นปี 2019 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนและคริปโทสามารถสมัครขอใบอนุญาตจาก “FinTech” หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของสวิส (FINMA)

ปลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์หลักของสวิสเซอร์แลนด์ SIX ยืนยันกับทาง Cointelegraph ว่า กำลังพัฒนาเหรียญ  stablecoin ตรึงกับเงินฟรังก์สวิส (Swiss franc)

ที่มา : cointelegraph.com

Show Buttons
Hide Buttons