ข่าวต่างประเทศ, บล็อกเชน (Blockchain)

ผลการศึกษาพบว่าตลาดห่วงโซ่อุปทานที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนจะมีมูลค่าสูงถึง $9 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2025


ตลาดห่วงโซ่อุปทานบล็อกเชนทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง $9 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 จากการศึกษาที่เผยแพร่โดย Allied Market Research (AMR) บริษัทการวิจัยและที่ปรึกษาทางด้านการตลาด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม

AMR คาดการณ์ว่าตลาดห่วงโซ่อุปทานบล็อกเชนทั่วโลกจะมีมูลค่าอยู่ที่ $9.85 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งอัตราการเติบโต (CAGR) ต่อปีอยู่ที่ 80.2% นับจากปี 2018 ถึง 2025 ปัจจัยผลักดันที่สำคัญ AMR กล่าวว่าเนื่องจากบริษัทต้องการความโปร่งใสทางธุรกิจ และมีการปรับปรุงความเชื่อมั่นโดยอาศัยความปลอดภัยของธุรกรรมบล็อกเชน

ผลการศึกษาพบว่าตลาดห่วงโซ่อุปทานที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนจะมีมูลค่าสูงถึง $9 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี 2025

เมื่อพิจารณาตามประเภทของอุตสาหกรรม คาดว่าภาคการค้าปลีกจะเป็นผู้นำในแง่ของการมีส่วนร่วมสูงสุดส่งผลให้มูลค่าตลาดสูงขึ้นจากปี 2018 ถึง 2025 อย่างไรก็ตามคาดว่าอุตสาหกรรมจะมีอัตรา CAGR สูงที่สุดในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ อุตสาหกรรมเหล่านั้นจะเติบโตไปพร้อม ๆ กันกับอุตสาหกรรมการผลิต อาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรมก๊าซและน้ำมันก็เป็นมีส่วนร่วมสำคัญในตลาดห่วงโซ่อุปาทานที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน

เมื่อพิจารณาตามภูมิศาสตร์ AMR คาดว่าอเมริกาเหนือจะเป็นภูมิภาคที่ก้าวหน้าที่สุดในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานและการนำเทคโนโลยีไปใช้งาน ขณะที่เอเชียแปซิกคาดว่าจะเติบโตสูงสุดถึง 90.4% ในช่วงที่คาดการณ์ไว้

ที่มา : cointelegraph.com

Show Buttons
Hide Buttons