Tuesday, July 23, 2024
Homeข่าวสาร คริปโตข่าว Libraรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ แบ่งปันข้อกังวลของประธานาธิบดี Trump ในเรื่องคริปโต และ Libra ของ Facebook

รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ แบ่งปันข้อกังวลของประธานาธิบดี Trump ในเรื่องคริปโต และ Libra ของ Facebook


Steven Mnuchin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา แบ่งปันข้อกังวลของประธานาธิบดี Donald Trump เกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลในกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย และเน้นถึงบทบาทการบังคับใช้กฎระเบียบที่สำคัญของ FinCEN ที่เกี่ยวข้องกับคริปโต Mnuchin พูดในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม

Mnuchin มองการใช้งานสกุลเงินคริปโตในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายว่าเป็น ปัญหาความมั่นคงของประเทศ โดยบอกว่ามีการใช้เงินหลายพันดอลลาร์เพื่อวัตถุประสงค์นี้

สกุลเงินคริปโตอย่างเช่น Bitcoin ถูกใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนับพันล้านดอลลาร์ อาทิ อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต การหลบเลี่ยงภาษี การกรรโชกทรัพย์ การเรียกค่าไถ ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์…สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาด้านความมั่นคงของชาติ

Steven Mnuchin

จากการตอบคถามกับนักข่าว Mnuchin ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริปโตที่ใช้เพื่ออาชญกรรมทางการเงิน เขากล่าวว่า

ฉันคิดว่าในระดับที่สูงกว่านี้ สกุลเงินคริปโตเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและเพื่อเก็งกำไรโดยเฉพาะ

Steven Mnuchin

รัฐมนตรีคลังยังกล่าวถึงโพสต์ของประธานาธิบดีล่าสุดที่โพสต์บน Twitter ที่กล่าวว่า “Bitcoin มีความผันผวนสูงและขึ้นอยู่กับอากาศอันเบาบาง และ “กระทรวงการคลังให้ความสำคัญต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างจริงจังในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก”

Mnuchin รัฐมนตรีคลังยังเน้นย้ำถึงผู้ใช้งาน Bitcoin (BTC) และ Facebook ว่า บริการทางการเงินดิจิทัลนั้น ก็มีข้อผูกมัดในเรื่องต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน เช่นเดียวกันกับสถาบันดั้งเดิมอย่างเช่นธนาคาร

นอกจากนี้ เขายังกล่าวว่าผู้ให้บริการส่งเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายความลับทางธนาคาร (BSA) และจดทะเบียนกับเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ซึ่งเป็นสำนักงานของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินในประเทศ ครอบคลุมถึงโครงการสกุลเงินดิจิทัล Libra ด้วย

Mnuchin ยังตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลความมั่นคงทางการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล มีรายงานว่านอกเหนือจาก FinCEN ยังมีหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินหลักเข้าร่วมด้วย อาทิ SEC, CFTC และ Fed แนวคิดของกลุ่มนี้ก็คือ เพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

ที่มา : cointelegraph.com

Sponsorspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
ติดตาม Siambitcoin

ข่าวล่าสุด