ข่าวต่างประเทศ

หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์แคนาดาผนวกเทคโนโลยี DLT และคริปโต เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาธุรกิจปี 2019–2022


หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์แห่งแคนาดา (Canadian Securities Administrators, CSA) กำลังมุ่งเน้นทำความเข้าใจและกำกับดูแลเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภท (DLT) และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์แคนาดาผนวกเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภท (DLT) และสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าไปแผนพัฒนาธุรกิจในปี 2019–2022 ตามที่หน่วยงานเผยแพร่เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม

แผนพัฒนาธุรกิจของ CSA สำหรับปี 2018–2022 ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ถือเป็นความมุ่งมั่นของ CSA ในการกำหนดลำดับความสำคัญของอนาคตในอีกหลายปีข้างหน้า

หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์แคนาดาผนวกเทคโนโลยี DLT และคริปโต เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาธุรกิจปี 2019–2022

ตัวอย่างลำดับความสำคัญ อาทิเช่น ตลาดที่มีประสิทธิภาพและยุติธรรม ความทันสมัยของกฎระเบียบและความเสี่ยง CSA ยังสนใจให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยี DLT และบล็อกเชน อีกด้วย

CSA ให้เหตุผลต่อการสนใจใน DLT เนื่องจากมันมีศักยภาพเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมทางการเงิน CSA จะสำรวจความเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อปรับปรุงกรอบทำงานกำกับดูแลจัดการกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น เอกสารยังระบุเอาไว้อีกว่า

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์นี้ ได้แก่ (i) ระบุปัญหาด้านกฎระเบียบที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย (ii) พัฒนากฎระเบียบและตอบสนองการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพต่อปัญหาด้านกฎระเบียบที่ระบุไว้

นอกเหนือจาก CSA กำลังพิจารณาข้อกำหนดที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว หน่วยงานยังพิจารณาประเด็นด้านการลงทุนที่อาจซ้ำซ้อนกับหลักทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนอีกด้วย

หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์แคนาดาผนวกเทคโนโลยี DLT และคริปโต เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาธุรกิจปี 2019–2022

เมื่อเร็ว ๆ ตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency Exchanges) จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยต้องลงทะเบียนกับศูนย์ธุรกรรมและศูนย์วิเคราะห์รายงานของแคนาดา (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) เริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2020 ข้อกำหนดนี้จะมีผลบังคับใช้พร้อมกับการแก้ไขกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินใหม่ของแคนาดาในปีหน้า

ที่มา : cointelegraph.com

Show Buttons
Hide Buttons