Thursday, February 22, 2024
Homeข่าวสาร คริปโตข่าวต่างประเทศธนาคารจีนใช้บล็อกเชนออกตราสารหนี้ (Financial Bonds) มูลค่า $2.8 พันล้านดอลลาร์ แก่วิสาหกิจขนาดเล็ก

ธนาคารจีนใช้บล็อกเชนออกตราสารหนี้ (Financial Bonds) มูลค่า $2.8 พันล้านดอลลาร์ แก่วิสาหกิจขนาดเล็ก


การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีรายงานว่าธนาคารจีนออกตราสารหนี้หรือตราสารทางการเงิน (financial bonds) พิเศษผ่านบล็อกเชนสำหรับวิสาหกิจขนาดย่อมและรายย่อย (small and micro-enterprises) โดยเฉพาะ มูลค่าราว 20 พันล้านหยวน ($2.8 พันล้าน)

สำนักข่าวท้องถิ่น Sina Finance รายงาน เมื่อต้นเดือนธันวาคม เงินทุนเหล่านี้จะนำไปใช้ออกสินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดย่อมและรายย่อย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

เมื่อปลายเดือนกันยายน ธนาคารจีนปล่อยเงินทุนมูลค่าราว 404 พันล้านหยวน ($57.7 พันล้านดอลลาร์) แก่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เพิ่มขึ้น 35% จากปีก่อน

โดยปกติแล้ว วิสาหกิจรายย่อยจะมีพนักงานน้อยกว่า 10 คน ขณะที่วิสาหกิจขนาดย่อมมีพนักงานถึง 50 คน

ธนาคารจีนใช้บล็อกเชนออกตราสารหนี้ (Financial Bonds) มูลค่า $2.8 พันล้านดอลลาร์ แก่วิสาหกิจขนาดเล็ก

จีนกับเทคโนโลยีบล็อกเชน

ข่าวดังกล่าวออกมาท่ามกลางรัฐบาลมีข่าวให้ความสำคัญเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Forkast Insights หน่วยงานวิจัยของ Forkast ในเอเชีย ได้ทำการศึกษาเชิงลึก ครอบคลุมการบูรณาการเทคโนโลยีบล็อกเชนในประเทศจีน

Forkast Insights รายงานว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนในจีนขยายตัวรวดเร็วมาก และ “มีกรณีศึกษาใช้งานจริงไปไกลกว่าเกินกว่าแค่ขั้นทดลองมาก”

ในเดือนพฤศจิกายน Cointelegraph รายงานว่าการพัฒนาด้านบล็อกเชนของจีนจะเติบโตรายปีถึง 65.7% จากปี 2018 ถึง 2023 และเทคโนโลยีจะมีเกินมูลค่า $2 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2023

ธนาคารกลางจีน จะนำเงินหยวนดิจิทัลนำร่องใช้งานในโลกจริงแล้ว

สำนักข่าวท้องถิ่น Caijing รายงานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม โครงการนำร่อง CBDC ของจีน จะทดสอบในเมืองเชินเจิ้น (Shenzhen) ที่แรกก่อนสิ้นปี 2019 และอาจรวมถึงเมืองซูโจว (Suzhou) ด้วย

ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ธนาคารกลางของจีน ธนาคารรายใหญ่สี่แห่ง และผู้มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจรายใหญ่ของจีน อย่างเช่น China Telecom จะร่วมทดสอบการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลด้วย

ที่มา :   cointelegraph.com
——————————————————–
สนับสนุนโดยกลุ่ม Coin Thai Talk : https://www.fb.com/groups/CoinThaiTalk/ กลุ่มใหม่ของคนรักคริปโต

Sponsorspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
ติดตาม Siambitcoin

ข่าวล่าสุด