49-Cynthia-Lummis-Bitcoin-U.S.Senator-

ซินเธีย ลัมมิส (Cynthia Lummis) มีแผนอธิบายให้สภาคองเกรสเข้าใจว่า Bitcoin เป็น ‘ตัวเก็บมูลค่าที่ยอดเยี่ยมที่สุด’

Show Buttons
Hide Buttons