72-Dan-Tapiero-Anthony-Pompliano-

นักลงทุนทองคำ เชื่อว่า ราคา Bitcoin จะเพิ่มขึ้น 20 เท่า มีประสิทธิเหนือกว่าทองคำมาก และไม่มีใครเถียงในเรื่องนี้

Show Buttons
Hide Buttons