ข่าว Bitcoin, ข่าวต่างประเทศ

เอลซัลวาดอร์ไฟเขียว!!! อนุมัติกฎหมายให้ Bitcoin ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายในประเทศแล้ว

ปธน. Nayib Bukele เอลซัลวาดอร์ ได้ยื่นกฎหมายเสนอต่อสภานิติบัญญัติของประเทศ เมื่อได้รับอนุมัติ จะทำให้ “Bitcoin อยู่ภายใต้การควบคุมใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย” อัพเดทล่าสุด สภานิติบัญญัติได้ผ่านร่างกฎหมายนี้แล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด 62 เสียง จาก 84 เสียง

เนื้อหาของกฎหมายที่เรียกว่า Bitcoin law ประกอบไปด้วย การใช้ Bitcoin จ่ายภาษี การยกเว้นภาษีจากรายได้ และการใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็น “สกุลเงินอ้างอิง” เมื่อกำหนดราคา

ยิ่งไปกว่านั้น กฎหมายยังกำหนดว่า “ตัวแทนทางเศรษฐกิจทุกแห่งต้องรับ Bitcoin ในการชำระเงิน เมื่อให้บริการซื้อขายสินค้าและบริการ” อีกด้วย

ในมาตรากฎหมาย รัฐบาลเอลซัลวาดอร์จะมีบทบาทสำคัญอำนวยความสะดวกในการใช้ Bitcoin ในประเทศ ควบคู่ไปกับภาคเอกชน

กฎหมายยังตราเอาไว้อีกว่า

โดยไม่มีความลำเอียงต่อการดำเนินการของภาคเอกชน รัฐจะต้องดำเนินการทางเลือกอื่น ๆ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำธุรกรรม Bitcoin และทำการแปลงจาก Bitcoin เป็น USD โดยอัตโนมัติหากพวกเขาต้องการ นอกจากนี้รัฐจะส่งเสริมการฝึกอบรมและกลไกต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงธุรกรรมได้

ดูเหมือนว่า ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอลซัลวาดอร์ (Development Bank of El Salvador) จะมีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้

ที่มา :   theblockcrypto.com
——————————————————–
สนับสนุนโดยกลุ่ม Coin Thai Talk : https://www.fb.com/groups/CoinThaiTalk/ กลุ่มใหม่ของคนรักคริปโต

Show Buttons
Hide Buttons