47-Bank-of-GHANA-Digital-Cedi

ธนาคารกลางกานา เตรียมนำร่องใช้งานเงินเซดีดิจิทัล (Digital Cedi) สกุลเงินดิจิทัลของประเทศ ในเดือนกันยายนนี้

Show Buttons
Hide Buttons