82-Bank-of-England-BoE-Crypto-Jon-Cunliffe

รองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เชื่อว่า “คริปโตเคอร์เรนซีไม่ใหญ่มากพอที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงิน”

Show Buttons
Hide Buttons