Monday, June 5, 2023
Homeข่าวสาร คริปโตนักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin จะต้องเพิ่มขึ้นอีก 18 ล้านล้านดอลลาร์

นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin จะต้องเพิ่มขึ้นอีก 18 ล้านล้านดอลลาร์

นักวิเคราะห์ Crypto ที่ใช้นามแฝงว่า Ali (@ali_chats) ได้โพสต์ทวีตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าตลาด Crypto อาจจะมีสัญญาณ top signal เนื่องจากการพูดถึงว่า Bitcoin จะมีมูลค่าถึง 1 ล้านดอลลาร์ในอีก 90 วันข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ราคา Bitcoin ยังคงเพิ่มขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าตลาดของ Bitcoin ยังคงเพิ่มขึ้น 2.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่ต้องระวังว่าการลงทุนใน Crypto ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนโดยไม่ควรเพิ่งเชื่อถือข่าวสารจากแหล่งที่ไม่ชัดเจน และควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ก่อนการตัดสินใจลงทุน

RELATED ARTICLES

เนื้อหาที่น่าสนใจ