Monday, April 22, 2024
Homeข่าว AIYouTube เพิ่มกฎใหม่ วิดีโอที่ใช้ AI ต้องมีป้ายกำกับชัดเจน

YouTube เพิ่มกฎใหม่ วิดีโอที่ใช้ AI ต้องมีป้ายกำกับชัดเจน

YouTube เริ่มบังคับใช้กฎใหม่ตั้งแต่วันจันทร์นี้ โดยผู้สร้างเนื้อหา (creator) จะต้องแจ้งชัดเจนหากวิดีโอที่เผยแพร่มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างส่วนที่ดูสมจริง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการความโปร่งใสของแพลตฟอร์มที่ต้องการลดความสับสนเกี่ยวกับเนื้อหาที่อาจสร้างโดย AI

รายละเอียดของกฎใหม่

เมื่ออัปโหลดวิดีโอ ผู้สร้างเนื้อหาจะพบรายการตรวจสอบ (checklist) สอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน AI เช่น:

  • เนื้อหาในวิดีโอได้จำลองบุคคลจริงพูดหรือกระทำสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทำจริงหรือไม่?
  • มีการดัดแปลงฟุตเทจของสถานที่หรือเหตุการณ์จริงหรือไม่?
  • มีการสร้างฉากที่ดูสมจริงแต่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่?
Siam Bitcoin
Siam Bitcoin

วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ชมสับสนระหว่างเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI กับเนื้อหาจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการนำ generative AI tools ใหม่ๆ มาใช้มากขึ้น ทั้งด้านการสร้างข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเสียง ซึ่งอาจยากต่อการแยกแยะ

YouTube จะแสดงป้ายกำกับเมื่อไร

  • วิดีโอที่มีเนื้อหาซึ่งสร้างหรือดัดแปลงโดย AI ให้ดูสมจริงจะได้รับป้ายกำกับบอกผู้ชม โดยผู้สร้างวิดีโอต้องรายงานข้อมูลนี้ด้วยตนเอง
  • กรณีวิดีโอเกี่ยวกับหัวข้อที่มีความอ่อนไหว เช่น การเมือง ป้ายกำกับจะแสดงอย่างโดดเด่นบนหน้าวิดีโอเลย
  • วิดีโอที่สร้างด้วยเครื่องมือ AI ของ YouTube จะถูกติดป้ายกำกับโดยอัตโนมัติ

ข้อยกเว้นและบทลงโทษ

  • YouTube ไม่บังคับให้ติดป้ายกำกับสำหรับเนื้อหา AI ที่ดูไม่สมจริงอย่างชัดเจน หรือการใช้ AI ในเชิงทั่วไป เช่น การใส่ฟิลเตอร์ปรับแสงสี หรือการใช้ AI ช่วยเขียนบท
  • ผู้ที่จงใจละเมิดกฎใหม่อย่างต่อเนื่อง อาจถูกลบเนื้อหาหรือระงับจากโครงการ YouTube Partner Program ซึ่งเป็นโครงการสร้างรายได้ให้กับ creators

ติดตามข่าว Ai ก่อนใครได้ที่ https://www.siambitcoin.com/category/ai-news/

Sponsorspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
ติดตาม Siambitcoin

ข่าวล่าสุด

YouTube เริ่มบังคับใช้กฎใหม่ตั้งแต่วันจันทร์นี้ โดยผู้สร้างเนื้อหา (creator) จะต้องแจ้งชัดเจนหากวิดีโอที่เผยแพร่มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างส่วนที่ดูสมจริง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการความโปร่งใสของแพลตฟอร์มที่ต้องการลดความสับสนเกี่ยวกับเนื้อหาที่อาจสร้างโดย AI รายละเอียดของกฎใหม่ เมื่ออัปโหลดวิดีโอ ผู้สร้างเนื้อหาจะพบรายการตรวจสอบ (checklist) สอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน AI เช่น: เนื้อหาในวิดีโอได้จำลองบุคคลจริงพูดหรือกระทำสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทำจริงหรือไม่? มีการดัดแปลงฟุตเทจของสถานที่หรือเหตุการณ์จริงหรือไม่? มีการสร้างฉากที่ดูสมจริงแต่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่? วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ชมสับสนระหว่างเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI กับเนื้อหาจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการนำ generative AI tools ใหม่ๆ มาใช้มากขึ้น ทั้งด้านการสร้างข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเสียง ซึ่งอาจยากต่อการแยกแยะ YouTube จะแสดงป้ายกำกับเมื่อไร วิดีโอที่มีเนื้อหาซึ่งสร้างหรือดัดแปลงโดย AI ให้ดูสมจริงจะได้รับป้ายกำกับบอกผู้ชม โดยผู้สร้างวิดีโอต้องรายงานข้อมูลนี้ด้วยตนเอง กรณีวิดีโอเกี่ยวกับหัวข้อที่มีความอ่อนไหว เช่น การเมือง ป้ายกำกับจะแสดงอย่างโดดเด่นบนหน้าวิดีโอเลย วิดีโอที่สร้างด้วยเครื่องมือ AI ของ YouTube จะถูกติดป้ายกำกับโดยอัตโนมัติ ข้อยกเว้นและบทลงโทษ YouTube ไม่บังคับให้ติดป้ายกำกับสำหรับเนื้อหา AI ที่ดูไม่สมจริงอย่างชัดเจน หรือการใช้ AI ในเชิงทั่วไป...YouTube เพิ่มกฎใหม่ วิดีโอที่ใช้ AI ต้องมีป้ายกำกับชัดเจน