Monday, June 24, 2024
Homeข่าวสาร คริปโตเปิดเงื่อนไขเงินดิจิทัล 10,000 บาท เตรียมลงทะเบียนไตรมาส 3 นี้

เปิดเงื่อนไขเงินดิจิทัล 10,000 บาท เตรียมลงทะเบียนไตรมาส 3 นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “เติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต” มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจไทยที่เผชิญความท้าทายทั้งในและนอกประเทศ โดยตั้งเป้าแจกเงินช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อย

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

 • กระตุ้นเศรษฐกิจไทย: ด้วยการกระจายเงิน 10,000 บาท สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เงินนี้จะถูกใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย สร้างรายได้ให้กับร้านค้า และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวม
 • บรรเทาภาระค่าครองชีพ: ในปัจจุบัน ประชาชนไทยเผชิญกับภาระค่าครองชีพที่สูง เงิน 10,000 บาท จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต: เงิน 10,000 บาท จะช่วยให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็น ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

คุณสมบัติผู้รับ:

 • มีสัญชาติไทย: เป็นการสนับสนุนประชาชนชาวไทยโดยตรง
 • อายุ 16 ปีขึ้นไป: ประชาชนวัยนี้เริ่มทำงาน มีภาระค่าใช้จ่าย เงิน 10,000 บาท จะช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นชีวิตได้
 • ไม่ได้เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี: เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย
 • มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท: มั่นใจว่าเงิน 10,000 บาท จะถึงมือผู้ที่ต้องการใช้เงิน

เงื่อนไขการใช้จ่าย

 • ระหว่างประชาชนกับร้านค้า : ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ (878 อำเภอ) การชำระเงินต้องเป็นแบบพบหน้า (Face to Face) กำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก
 • ระหว่างร้านค้ากับร้านค้า : ร้านค้าที่จะรับการใช้จ่ายจากประชาชนต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็ก รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ส่วนร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้า ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดร้านค้า

ประเภทสินค้า

สินค้าทุกประเภทสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ (Negative List) ซึ่งได้แก่ สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ กัญชา กระท่อม พืชกระท่อม ผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อม บัตรกำนัล บัตรเงินสด ทองคำ เพชร พลอย อัญมณี น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์สามารถพิจารณากำหนด Negative List เพิ่มเติมได้ โดยการใช้จ่ายตามโครงการฯ ไม่รวมถึงบริการ

แหล่งเงิน:

 • เงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568: เป็นการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 • การดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐ: หน่วยงานของรัฐมีประสบการณ์ ความรู้ และกลไกในการดำเนินโครงการ
 • การบริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567: กระจายเงินจากหลายแหล่ง

ระยะเวลา:

 • เปิดรับลงทะเบียนไตรมาส 3 ปี 2567
 • เริ่มใช้จ่ายไตรมาส 4 ปี 2567
 • สิ้นสุดโครงการไม่เกินเดือนกันยายน 2569

ติดตามข่าวคริปโตก่อนใครได้ที่ https://www.siambitcoin.com/

Sponsorspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
ติดตาม Siambitcoin

ข่าวล่าสุด