ราคาและการวิเคราะห์

CATHIE WOOD ซีอีโอ ARK INVEST คาด BITCOIN ไปถึง $500,000ดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2026

คุณ Cathie Wood ซีอีโอของ Ark Invest ได้คาดการณ์ว่า Bitcoin ราคาจะเพิ่มขึ้นไปเป็น 500,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในเวลา 5ปี ซึ้งคุณ Cathie Wood ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในงาน SALT Conference เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา...