ข่าวในประเทศ

รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ไทย ‘กฎระเบียบที่พึ่งออกใหม่ จะช่วยให้สามารถออกหุ้นดิจิทัล และหลักทรัพย์โทเคนได้’


นางทิพยสุดา ถาวรามร  รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า กฎระเบียบที่พึ่งออกใหม่ จะช่วยให้สามารถออกหุ้นดิจิทัล (digital share) และหลักทรัพย์โทเคน (tokenized securities) ได้ สำนักข่าวบางกอกโพสต์ภาคภาษาอังกฤษ รายงานข่าวเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม

ตามความเห็นของเธอ นางทิพยสุดา อ้างถึง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 เมษายน ก.ล.ต.เรียกร้องให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนเตรียมความพร้อมสำหรับกฎหมายใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถนำเสนอการใช้งานบล็อกเชนในทางการค้าและสามารถออกหลักทรัพย์เป็นโทเคน (security tokenization) ได้

รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ไทย ‘กฎระเบียบที่พึ่งออกใหม่ จะช่วยให้สามารถออกหุ้นดิจิทัล และหลักทรัพย์โทเคนได้’
นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ไทย

การเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลครั้งสำคัญที่เกิดขึ้น จะช่วยให้สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ครอบคลุมตลาดหลักในหลักทรัพย์ทุกประเภท ขณะที่ก่อนหน้านี้อนุญาตเฉพาะตลาดรองเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเปิดช่องให้สามารถแปลงหลักทรัพย์เป็นโทเคนได้ บางกอกโพสต์รายงาน นางทิพยสุดา ให้ความเห็นว่า

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะส่งผลกระทบที่สำคัญมากเนื่องจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมนั้นสนับสนุน [ตลาดทุนของประเทศ] แพลตฟอร์มการแปลงเป็นโทเคน

นางทิพยสุดา ถาวรามร 

สื่อรายงานอีกว่า นางทิพยสุดา อธิบายว่า การปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้มีผู้มีเล่นเข้ามาในตลาดมากขึ้นและสนับสนุนหุ้นดิจิทัลทั้งหมด รายงานยืนยันว่าการแก้ไขกฎหมายจะช่วยให้มีแพลตฟอร์มแปลงหลักทรัพย์เป็นโทเคนเกิดขึ้นและมีการออกหุ้นดิจิทัลเกิดขึ้นตามมาในตลาดหลักอย่างแน่นอน

รองเลขาธิการ ก.ล.ต. ไทย ‘กฎระเบียบที่พึ่งออกใหม่ จะช่วยให้สามารถออกหุ้นดิจิทัล และหลักทรัพย์โทเคนได้’

ส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless securities trading) นั้น มีเพียงการบันทึกและเก็บรักษาในระบบที่มีความปลอดภัยสูง ในขณะที่ไม่มีใบฝากหลักทรัพย์ในการออกหรือแลกเปลี่ยนใด ๆ

ก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ Cointelegraph เคยรายงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยได้อนุญาตให้ออกหลักทรัพย์เป็นโทเคนบนบล็อกเชนได้อย่างเป็นทางการ

ในเดือนมีนาคม หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของประเทศไทย ได้อนุมัติพอร์ทัลให้สามารถเสนอขายเหรียญระยะเริ่มต้น (ICO) ในประเทศเป็นครั้งแรก

ที่มา : cointelegraph.com

Show Buttons
Hide Buttons