Wednesday, February 21, 2024
Homeข่าวสาร คริปโตข่าวต่างประเทศGalaxy Digital ขาดทุน $554.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสที่ 2 มากกว่าสามเท่าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

Galaxy Digital ขาดทุน $554.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสที่ 2 มากกว่าสามเท่าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

การขาดทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนใหญ่มาจากตลาดคริปโตตกต่ำและการลงทุนธุรกิจซื้อขายของพวกเขา

Galaxy Digital (GLXY) บริษัทบริการทางการเน้นที่เน้นคริปโตเคอร์เรนซี รายงานผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 2 จำนวน $554.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่า 3 เท่าของตัวเลขที่รายงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

  • การขาดทุนที่เพิ่มขึ้นมากเป็นผลมาจากตลาดคริปโตตกต่ำและการลงทุนในธุรกิจการค้าของพวกเขา บริษัทกล่าวเมื่อวันจันทร์ บริษัทรายงานผลขาดทุน $182.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
  • ณ วันที่ 30 มิถุนายน บริษัทมีสภาพคล่อง $1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ทุนของหุ้นส่วน ณ สิ้นไตรมาสอยู่ที่ $1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 23% จาก $1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) รายงานอยู่ที่ $1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นไตรมาสเทียบกับ $1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ของปีก่อน ลดลง 40% เมื่อเทียบกับไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022
  • Galaxy บอกว่าธุรกิจเหมืองขุดมีรายได้ $10.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสนี้ ส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 204% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • การลงทุนอยู่ที่ $753.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ลดลงประมาณ 25% จากวันที่ 31 มีนาคม ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนบางประเภทที่ลดลง Galaxy กล่าวว่าได้ดำเนินการอย่างรอบคอบในการลงทุนโดยเน้นลงทุนขนาดเล็ก
  • หุ้น Galaxy Digital ลดลงมากว่า 1% ประมาณ $7.49 ต่อหุ้น

ที่มา : coindesk.com

Sponsorspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
ติดตาม Siambitcoin

ข่าวล่าสุด