Monday, April 22, 2024
Homeข่าวสาร คริปโตข่าวต่างประเทศธนาคารกลางฮ่องกง ออกแนวทางสำหรับบริษัทที่ให้บริการดูแลทรัพย์สินดิจิทัล (Crypto Custodial Services) ดูเหมือนว่าต้องการให้ฮ่องกงกลับมาเป็นฮับด้านคริปโตอีกครั้ง

ธนาคารกลางฮ่องกง ออกแนวทางสำหรับบริษัทที่ให้บริการดูแลทรัพย์สินดิจิทัล (Crypto Custodial Services) ดูเหมือนว่าต้องการให้ฮ่องกงกลับมาเป็นฮับด้านคริปโตอีกครั้ง

HKMA ต้องการให้สถาบันต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างครอบคลุม ตามด้วยการกำหนดนโยบายที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ระบุไว้

  • ธนาคารกลางของฮ่องกง (HKMA) ได้ออกแนวทางสำหรับบริษัทที่สนใจให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล
  • ข้อกำหนดที่สำคัญข้อหนึ่งคือ HKMA ต้องการให้บริษัทฯ จัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าโดยแยกบัญชีกับสินทรัพย์ของบริษัทเอง เพื่อป้องกันกรณีบริษัทล้มละลาย ลูกค้าจะยังคงได้รับสินทรัพย์คืน

ธนาคารกลางฮ่องกงได้ออกกฎระเบียบสำหรับสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต ซึ่งสนใจที่จะเสนอบริการดูแลรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล ถือเป็นความพยายามของฮ่องกงในการที่จะกลับมาเป็นศูนย์กลางด้านคริปโตอีกครั้ง

แนวทางขององค์การเงินตราฮ่องกง (HKMA) ที่ประกาศเมื่อวันอังคาร เป็นการขยายกฎระเบียบการอนุญาตที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งช่วยให้ตลาดซื้อขายคริปโตสามารถดำเนินการภายใต้กรอบกฎระเบียบที่ชัดเจน

เอกสาร “ข้อกำหนดที่คาดหวัง (Expected Standards)” 11 หน้า ของ HKMA ระบุว่า HKMA ต้องการให้สถาบันที่ได้รับอนุญาตดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างครอบคลุม หลังจากนั้นจึงกำหนดนโยบายที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงที่ระบุ กระบวนการทั้งหมดนี้ควรอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารระดับสูง

ธนาคารกลางฯ ยังต้องการให้ภาคส่วนนี้จัดสรรพยากรที่เพียงพอ รวมถึงกำลังคนและความเชี่ยวชาญ ให้กับกิจกรรมการดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ และดำเนินการกู้คืนระบบหลังเกิดภัยพิบัติ (disaster recovery) อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

การล่มสลายของบริษัท FTX, Terra และ Three Arrows Capital ก่อให้เกิดความตระหนักด้านความเสี่ยงในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งผลให้หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกพิจารณาออกกฎระเบียบและแนวทางเพื่อปกป้องผู้ใช้งาน ตามที่เอกสารของ HKMA ระบุถึงข้อกำหนดสำคัญว่า บริษัทควรจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไว้ในบัญชีแยกต่างหากจากบัญชีของบริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยงกรณีบริษัทล้มละลาย ลูกค้าจะยังคงสามารถเรียกคืนสินทรัพย์ของตนเองได้

นอกจากนี้ HKMA ยังต้องการให้สถาบันที่ให้บริการด้านการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล “ลดความเสี่ยงในการสูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าอันเนื่องจากการโจรกรรม การฉ้อโกง ความประมาท หรือการกระทำทุจริตอื่น ๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้าล่าช้าหรือไม่สามารถเข้าถึงได้” 

ข้อกำหนดแนะนำสำคัญเพิ่มเติมบางประการ ได้แก่ การดำเนินการตรวจสอบระบบอย่างอิสระ เก็บรักษาข้อมูลดิจิทัลของลูกค้าจำนวนมากไว้ในคลังเก็บข้อมูลแบบเย็น (cold storage) ประกันความปลอดภัยของคีย์ส่วนตัว (private keys) ภายในฮ่องกง และต้องส่งมอบบันทึกทั้งหมดให้กับ HKMA เมื่อถูกร้องขอ

ที่มา :  coindesk.com

Sponsorspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
ติดตาม Siambitcoin

ข่าวล่าสุด

HKMA ต้องการให้สถาบันต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างครอบคลุม ตามด้วยการกำหนดนโยบายที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ระบุไว้ ธนาคารกลางของฮ่องกง (HKMA) ได้ออกแนวทางสำหรับบริษัทที่สนใจให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ข้อกำหนดที่สำคัญข้อหนึ่งคือ HKMA ต้องการให้บริษัทฯ จัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าโดยแยกบัญชีกับสินทรัพย์ของบริษัทเอง เพื่อป้องกันกรณีบริษัทล้มละลาย ลูกค้าจะยังคงได้รับสินทรัพย์คืน ธนาคารกลางฮ่องกงได้ออกกฎระเบียบสำหรับสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต ซึ่งสนใจที่จะเสนอบริการดูแลรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล ถือเป็นความพยายามของฮ่องกงในการที่จะกลับมาเป็นศูนย์กลางด้านคริปโตอีกครั้ง แนวทางขององค์การเงินตราฮ่องกง (HKMA) ที่ประกาศเมื่อวันอังคาร เป็นการขยายกฎระเบียบการอนุญาตที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งช่วยให้ตลาดซื้อขายคริปโตสามารถดำเนินการภายใต้กรอบกฎระเบียบที่ชัดเจน เอกสาร "ข้อกำหนดที่คาดหวัง (Expected Standards)" 11 หน้า ของ HKMA ระบุว่า HKMA ต้องการให้สถาบันที่ได้รับอนุญาตดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างครอบคลุม หลังจากนั้นจึงกำหนดนโยบายที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงที่ระบุ กระบวนการทั้งหมดนี้ควรอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารระดับสูง ธนาคารกลางฯ ยังต้องการให้ภาคส่วนนี้จัดสรรพยากรที่เพียงพอ รวมถึงกำลังคนและความเชี่ยวชาญ ให้กับกิจกรรมการดูแลทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ และดำเนินการกู้คืนระบบหลังเกิดภัยพิบัติ (disaster recovery) อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง การล่มสลายของบริษัท FTX, Terra และ Three...ธนาคารกลางฮ่องกง ออกแนวทางสำหรับบริษัทที่ให้บริการดูแลทรัพย์สินดิจิทัล (Crypto Custodial Services) ดูเหมือนว่าต้องการให้ฮ่องกงกลับมาเป็นฮับด้านคริปโตอีกครั้ง