Sunday, July 14, 2024
Homeข่าวสาร คริปโตข่าว BitcoinMicroStrategy เตรียมขายหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำเงินไปซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก

MicroStrategy เตรียมขายหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำเงินไปซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก

MicroStrategy กำลังวางแผนขายหุ้นมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ จะนำไปใช้เพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะมี BTC เป็นสินทรัพย์สำรองของบริษัท

MicroStrategy ประกาศแผนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible senior notes) มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ สิ้นสุดปี 2032

การเสนอขายแบบส่วนตัวนี้จะปฏิบัติตามกฎ 144A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 1933 และ “ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ” 

“หุ้นกู้เหล่านี้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของ MicroStrategy และจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายปี ในวันที่ 15 มิถุนายน และ 15 ธันวาคม ของแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2024 หุ้นกู้นี้จะมีอายุครบกำหนดในวันที่ 15 มิถุนายน 2575 เว้นแต่จะถูกซื้อคืน ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพก่อนกำหนดตามเงื่อนไข”

ที่มา : Michael Saylor

กระบวนการและกลยุทธ์

เงินทุนที่เหลือจากการขายหุ้นส่วนใหญ่จะนำไปซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของ MicroStrategy ที่จะใช้ Bitcoin เป็นสินทรัพย์สำรองของบริษัท

บริษัทคาดว่าจะให้สิทธิ์ผู้ซื้อหุ้นกู้ชุดแรกมีโอกาสเพิ่มการลงทุนเพิ่มเติมมูลค่ารวม 75 ล้านดอลลาร์

หาก MicroStrategy ตัดสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วน จะต้องมีหุ้นกู้คงค้างอยู่ไม่น้อยกว่า 75 ล้านดอลลาร์ ซึ่งไม่สามารถไถ่ถอนได้ ณ วันแจ้งเตือนการไถ่ถอนที่เกี่ยวข้อง

ที่มา :  cointelegraph.com

Sponsorspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
ติดตาม Siambitcoin

ข่าวล่าสุด