Sunday, July 14, 2024
Homeข่าวสาร คริปโตข่าว Bitcoinรัฐบาลเยอรมนี ขาย 400 Bitcoin จะกดดันให้ราคาต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์หรือไม่?

รัฐบาลเยอรมนี ขาย 400 Bitcoin จะกดดันให้ราคาต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์หรือไม่?

กระเป๋าเงินคริปโต “รัฐบาลเยอรมัน (BKA)” โอน 900 Bitcoin ครั้งนี้เกิดขึ้นใน 3 ธุรกรรมที่แยกกันในวันที่ 25 มิถุนายน

ธุรกรรมแรก มูลค่า 200 BTC ถูกส่งไปยังตลาดแลกเปลี่ยน Coinbase ขณะที่ ธุรกรรมที่สอง ซึ่งมีมูลค่า 200 BTC ถูกส่งไปยังตลาดแลกเปลี่ยน Kraken

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมที่สาม มูลค่า 500 BTC หรือกว่า 30 ล้านดอลลาร์ ถูกส่งไปยังกระเป๋าเงิน “139Po” ซึ่งยังไม่ทราบตัวตนตามข้อมูลจากผู้ให้บริการข่าวกรองออนเชน Arkham Intelligence

Siam Bitcoin
Siam Bitcoin

แม้กระเป๋าเงิน “139Po” จะยังไม่ทราบตัวตน แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลเยอรมันมีปฏิสัมพันธ์กับกระเป๋านี้ รัฐบาลเยอรมันได้ส่ง 800 BTC ไปยังที่อยู่ดังกล่าวในวันที่ 20 มิถุนายน และอีก 500 BTC ในวันที่ 19 มิถุนายน

หลังจากการโอนในวันนี้ กระเป๋าเงินยังคงถือ 46,359 Bitcoin ตามข้อมูลจาก Arkham Intelligence

การขาย Bitcoin โดยรัฐบาลเยอรมันอาจสร้างแรงกดดันต่อราคาของ Bitcoin ให้ลดลงต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตามอง

ติดตามข่าวคริปโตก่อนใคร
Website : https://www.siambitcoin.com/
facebook : https://www.facebook.com/SiamBitcoin/
blockdit : https://www.blockdit.com/siambitcoin
x : https://twitter.com/siambitcoin

Sponsorspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
ติดตาม Siambitcoin

ข่าวล่าสุด