Sunday, July 14, 2024
Homeข่าวสาร คริปโตข่าว Bitcoinจำนวนตู้ ATM สกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกพุ่งขึ้นต่อเนื่อง เข้าใกล้สถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล

จำนวนตู้ ATM สกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกพุ่งขึ้นต่อเนื่อง เข้าใกล้สถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล

แม้ว่าจำนวนตู้ ATM คริปโตทั่วโลกจะมีการลดลงเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน แต่ก็ยังคงมีการติดตั้งตู้ ATM ใหม่ถึง 377 ตู้ ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 มีการติดตั้งตู้ ATM คริปโต ไปแล้วทั้งสิ้น 2,564 ตู้ทั่วโลก

ปี 2024 ยังคงเห็นการเติบโตของตู้ ATM คริปโต อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีจำนวนลดลงในเดือนมิถุนายน ปลายปี 2022 จำนวนตู้ ATM คริปโต ทั่วโลกเคยลดลงจาก 39,541 ตู้ เหลือ 32,471 ตู้ ในเดือนกรกฎาคม 2023 แต่ปัจจุบันมีจำนวนตู้ ATM คริปโต ทั้งหมด 38,279 ตู้ ซึ่งหมายความว่ามีการติดตั้งตู้ ATM ใหม่เพิ่มขึ้น 5,808 ตู้ในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา

Siam Bitcoin
Siam Bitcoin

บริษัทผู้ให้บริการตู้ ATM คริปโต ชั้นนำ ได้แก่ Bitcoin Depot, Coinflip และ Athena Bitcoin โดย Bitcoin Depot มีจำนวนตู้ ATM มากที่สุดที่ 7,543 ตู้ ตามมาด้วย Coinflip ที่ 5,057 ตู้ และ Athena Bitcoin ที่ 2,756 ตู้ สหรัฐอเมริกาครองแชมป์จำนวนตู้ ATM คริปโต มากที่สุดในโลกที่ 82.7% รองลงมาคือ แคนาดา ที่ 7.7%

Siam Bitcoin
Siam Bitcoin

การขยายตัวของตู้ ATM คริปโต ทั่วโลกสะท้อนถึงความต้องการบริการทางการเงินในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีจำนวนลดลงเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน แต่การติดตั้งตู้ ATM ใหม่ที่ตามมาก็ยังคงแสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทผู้ให้บริการรายใหญ่ยังคงขยายเครือข่ายของตนเองต่อไป โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้

ติดตามข่าวคริปโตก่อนใคร
Website : https://www.siambitcoin.com/
facebook : https://www.facebook.com/SiamBitcoin/
blockdit : https://www.blockdit.com/siambitcoin
x : https://twitter.com/siambitcoin

Sponsorspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
ติดตาม Siambitcoin

ข่าวล่าสุด