Tuesday, July 23, 2024
Homeข่าวสาร คริปโตดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เคาะรายละเอียดครั้งสุดท้าย ก่อนส่ง ครม. ไตรมาส 4 นี้

ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เคาะรายละเอียดครั้งสุดท้าย ก่อนส่ง ครม. ไตรมาส 4 นี้

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต โดยจะสรุปรายละเอียดทั้งหมดเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งจะประชุมในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 จากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า “การประชุมวันนี้จะสรุปรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วน ทั้งการทบทวนรายการสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ส่วนในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ นายกรัฐมนตรีจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต รวมถึงช่วงเวลาการยืนยันตัวตน การลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน แอปพลิเคชันที่ใช้ รายละเอียดแอปฯ และสิ่งที่ประชาชนต้องเตรียม ยืนยันว่าเม็ดเงินจะถึงมือประชาชนในไตรมาส 4 ปีนี้”

เกี่ยวกับการใช้เงินตามมาตรา 28 ภายใต้ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังปี 2561 ที่ดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายเผ่าภูมิยืนยันว่าไม่มีประเด็นที่ต้องกังวล เนื่องจากรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้ในหลายมิติแล้ว สำหรับความกังวลของพรรคก้าวไกลเรื่องสภาพคล่องส่วนเกินของ ธ.ก.ส. ที่มีเพียง 20,000 ล้านบาทนั้น นายเผ่าภูมิชี้แจงว่าสภาพคล่องส่วนเกินมีขึ้นมีลง เป็นการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร ซึ่งสามารถทำได้ไม่ยาก โดยยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน ธ.ก.ส. เพื่อทำเรื่องนี้ แต่หากเป็นการเพิ่มทุนเรื่องอื่นก็จะพิจารณาร่วมกัน.

ติดตามข่าวคริปโตก่อนใคร
Website : https://www.siambitcoin.com/
facebook : https://www.facebook.com/SiamBitcoin/
blockdit : https://www.blockdit.com/siambitcoin
x : https://twitter.com/siambitcoin

Sponsorspot_img
spot_img
spot_img
spot_img
ติดตาม Siambitcoin

ข่าวล่าสุด