Thursday, October 5, 2023
Homeข่าวสาร คริปโตข่าวต่างประเทศเฟดสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ ขยายมาตรการกำกับดูแลการมีส่วนร่วมของธนาคารต่าง ๆ กับบริษัทคริปโต

เฟดสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ ขยายมาตรการกำกับดูแลการมีส่วนร่วมของธนาคารต่าง ๆ กับบริษัทคริปโต

ฟังบทความข่าว

ธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Federal Reserve System) กำลังขยายขอบเขตโครงการกำกับดูแลเฝ้าสังเกตธนาคารสหรัฐฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีและบล็อกเชน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม โดยคณะ Federal Reserve Board ได้จัดตั้งโครงการ Novel Activities Supervision Program มีเป้าหมายเพื่อจำกัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตและสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมต่อธนาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล

โครงการนี้เป็นมาตรการเพิ่มเติมสำหรับแถลงการณ์นโยบายเฟดเมื่อวันที่ 27 มกราคม เพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเฟดทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับคริปโตแบบเดียวกัน

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกควบคุมให้อยู่ภายใต้โครงการนี้ ได้แก่ การรับฝากสินทรัพย์ การให้ยืม การซื้อขาย การออกหรือกระจายคริปโต อย่างเช่น stablecoin เป็นต้น

การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคารให้กับบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการทำงานร่วมกับบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ก็ถูกควบคุมเช่นกัน 

เฟดเผยว่าวัตถุประสงค์ของโครงการคือ การสร้างสมดุลของนวัตกรรมทางการเงินกับแนวทางปฎิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรับรองความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบธนาคาร

ธนาคารที่ลงทะเบยนเข้าร่วมโครงการตามความเสี่ยง (risk-based) อาจถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการเฟด เพื่อประเมินว่ากิจกรรมใหม่นั้นสอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายของสหรัฐฯ หรือไม่

นโยบายนี้ใช้กับธนาคารสหรัฐฯ ทั้งที่ได้รับการคุ้มครองและไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการเฟด

แม้ว่าโครงการนี้จะดูเข้มงวดมากขึ้นในการกำกับดูแลธนาคารสหรัฐฯ ทว่าเฟดฯ ก็แสดงเป็นนัยว่า ไม่ได้กีดกันกับธนาคารของรัฐจากการตัดความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรม รวมถึงภาคส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย

ที่มา :  cointelegraph.com

siambitcoin
siambitcoin
สยามบิทคอยน์ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อแลกเปลื่ยนข้อมูล ให้ความรู้ ข่าวสาร เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อคเชน และ คริปโตเคอเรนซี่
RELATED ARTICLES

เนื้อหาที่น่าสนใจ